Home / About / Doktoranci / Kontakt

Kontakt

Redaktor naczelna

mgr Agnieszka ADAMIAK
Rada redakcyjna

mgr Irmina DENYSIUK
mgr Małgorzata KOLIŃSKA
mgr Anna SKOLIMOWSKA

zdwbn@aon.edu.pl
Tel.: (22) 681 45 06
CA MON: 814 506

Fax: (22) 681 41 10
CA MON: 814 110

Adres redakcji

Akademia Obrony Narodowej
00-910 Warszawa 72
al. gen. Antoniego Chruściela 103, bl. 25

Sprawdź także

obrazek zeszyty doktoranckie

O Zeszytach Naukowych

 {module zd_wbn} Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej wobec stale wzrastającego zainteresowania naukami o bezpieczeństwie ...