Home / About / Doktoranci / O Zeszytach Naukowych

O Zeszytach Naukowych

 {module zd_wbn}

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej wobec stale wzrastającego zainteresowania naukami o bezpieczeństwie przedsięwziął inicjatywę stworzenia forum wymiany poglądów w formie wydawanych raz na kwartał Zeszytów Doktoranckich WBN.

Inicjatywa wydawania Zeszytów i możliwości publikowania w nich skierowana została, przede wszystkim, do doktorantów WBN, ale także wybitnych studentów studiów magisterskich. Założono, że Zeszyty Doktoranckie staną się doskonałą formą przygotowującą doktorantów do uzyskania stopnia naukowego doktora i rozpoczęcia samodzielnego etapu pracy naukowej, przedstawienia wyników pracy naukowej i dydaktycznej oraz efektów prowadzonych badań w zakresie nauk o bezpieczeństwie.

Publikowanie na łamach Zeszytów Doktoranckich WBN to możliwość poszerzenia swojego dorobku naukowego, ponieważ Zeszytom nadany został numer ISSN. Każdy artykuł zamieszczony w Zeszytach jest recenzowany, co pozwala zachować wysoki poziom merytoryczny opracowania. Podjęte zostały również starania o nawiązanie współpracy z uczelniami z Węgier, Słowacji, Czech i innych krajów europejskich w zakresie stworzenia możliwości publikowania w języku angielskim, na zasadach partnerskich. Rozpoczęto także starania o umieszczenie Zeszytów Doktoranckich na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy do współpracy!

Komitet naukowy

Wymogi edytorskie

Kontakt do redakcji

{module Menu ZD}

Sprawdź także

Zeszyty Doktoranckie WBN komitet naukowy

Komitet Naukowy: płk dr hab. Maciej MARSZAŁEK – przewodniczący prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI prof. ...