Home / About / Wydział / Władze Wydziału

Władze Wydziału

Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
płk dr hab. Juliusz TYM

Juliusz Tym.

 

Prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Jarosław GRYZ

Jaroslaw Gryz.Prof. dr hab. Jarosław Gryz (ur. 29.05.1971 r.) jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-2000 był pracownikiem Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Ministerstwa Obrony Narodowej. W 1998 r. pełnił funkcję obserwatora Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Bośni i Hercegowinie podczas mających tam miejsce wyborów parlamentarnych.

Uczestnik kursów międzynarodowych w Szwedzkim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz NATO School w Oberammergau. Uczestnik ćwiczeń międzynarodowych CMX, CRISEX, Brave Knight; szkoleniowiec w programie „Strategic Economic Needs and Security Exercise” (SENSE) realizowanym przez Instytut dla Pokoju Stanów Zjednoczonych, desygnowanym dla państw przechodzących transformacje ustrojowe.

Od 2000 r. związany ze szkolnictwem wyższym oraz z ośrodkami naukowymi w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW 1997 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Unia Zachodnioeuropejska w europejskim systemie bezpieczeństwa”. Stopień doktora habilitowanego w 2005 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na podstawie monografii „Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich”. Od 2015 r. profesor nauk społecznych.

Dydaktyk i naukowiec od 2002 r. związany z Akademią Obrony Narodowej. Wśród ważniejszych przedsięwzięć naukowych, w których brał udział, były:
– „Polska wizja przyszłego pola walki. Systemy uzbrojenia i wyposażenia Sił Zbrojnych RP w pierwszych dziesięcioleciach XXI w. Udział przemysłu obronnego w zabezpieczeniu potrzeb Sił Zbrojnych RP”, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM, Gliwice 2006 r.
– „Multiple Futures Project. Navigating towards 2030”, Dowództwo Transformacji NATO, Norfolk 2009 r.
– Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2012 r.
Jest autorem lub współautorem następujących prac:
– J. Gryz, Unia Zachodnioeuropejska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa – Toruń 1997.
– J Gryz, Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004
– A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka – dydaktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006.
– J. Gryz, W. Kitler (red.), System reagowania kryzysowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
– J. Gryz (red.), Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
– J. Gryz (red.), System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – Charakter – Obszary, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
– J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza – polityka – strategia, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
– J. Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Kontakt: tel. 261 813 765, e-mail: j.gryz@aon.edu.pl

 

Prodziekan ds. studenckich
dr Dąbrówka SMOLNY

Dabrowka Smolny.Dr Dąbrówka Smolny (ur. 25.06.1979 r.) jest absolwentką Thames Valley University w Londynie oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. W 2006 roku ukończyła Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w 2013 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Kierowanie bezpieczeństwem narodowym RP. Próba optymalizacji struktury organizacyjnej”.

W latach 2005-2011 pracowała w przedstawicielstwie amerykańskiej firmy zbrojeniowej Raytheon na region Europy Środkowej. W latach 2011-2013 pełniła funkcję Doradcy Zarządu w narodowym koncernie obronnym Bumar. Zawodowo z Akademią Obrony Narodowej jest związana od 2011 roku. Najważniejsze przedsięwzięcia naukowe, w które była zaangażowana, obejmują:
– konferencja naukowa pt. <<„Inteligentna Obrona – Smart Defence” – strategiczne podejście do osiągania zdolności obronnych państwa i sojuszu>>,
– „Analiza strategiczna sytuacji polityczno-wojskowej i perspektywy dla sektora obronnego na wybranych rynkach”.

Ponadto jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Security&Defence Quarterly”, dedykowanego przede wszystkim naukowcom reprezentującym uczelnie CEFME.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu systemu bezpieczeństwa narodowego oraz obrotu specjalnego.

 

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...