Home / About / Wydział / Uchwały Rady

Uchwały Rady

 

WYKAZ WSZCZĘTYCH PRZEWODÓW DOKTORSKICH, POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH, POSTĘPOWAŃ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Wykaz wszczętych przewodów doktorskich w WBN
Wykaz zamkniętych przewodów doktorskich w WBN
Wykaz wszczętych postępowań habilitacyjnych w WBN
Wykaz wszczętych postępowań o nadanie tytułu profesora w WBN

AWANSE NAUKOWE
Awanse naukowe – doktoraty
Awanse naukowe – habilitacje

Informacje o obronach rozpraw doktorskich

RECENZJE ROZPRAW DOKTORSKICH I STRESZCZENIA
mjr mgr inż. Piotr KŁUSEK
Recenzja prof. dr. hab. Pawła Cieślara
Recenzja prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski
Abstrakt

ppłk mgr inż. Dariusz POCZEKALEWICZ
Recenzja prof. dr. hab. Kazimierza Żegnałka
Recenzja kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta
Abstrakt

mgr Mikołaj PRZYBYŁ
Recenzja prof. dr. hab. Kuby Jałoszyńskiego
Recenzja prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka
Abstrakt

mgr inż. Dorota WOJTYTO
Recenzja prof. dr. hab. Jerzego Wolanina
Recenzja dr. hab. Grzegorza Krasnodębskiego
Abstrakt

mgr inż. Paweł CISZEK
Recenzja prof. dr. hab. Zbigniewa Ścibiorka
Recenzja prof. dr. hab. inż. Andrzeja Barczaka
Abstrakt

mgr Grzegorz MATHEA
Recenzja – dr hab. Mariusz Kubiak
Recenzja – prof. zw. dr hab. Jan Czaja
Abstrakt

mgr Zbigniew NOWAK
Recenzja prof. dr. hab. Mariusza Wiatra
Recenzja kmdr. dr. hab. Krzysztofa Ligęzy
Abstrakt

mgr Patrycja ADAMSKA-RĘKAWEK
Recenzja prof. dr. hab. Lecha Kościeleckiego
Recenzja dr. hab. inż. prof. nadzw. Bogdana Kosowskiego
Abstrakt

mgr Dorota MATUSZAK
Recenzja dr. hab. Marka Leszczyńskiego
Recenzja dr. hab. Tomasza Kownackiego
Abstrakt

mgr Edyta FRANCZUK
Recenzja prof. dr. hab. Romualda Kalinowskiego
Recenzja prof. zw. dr. hab. Jerzego Będźmirowskiego
Abstrakt

mgr Halina KRYSYUK
Recenzja kmdr. dr. hab. Krzysztofa Ligęzy
Recenzja dr. hab. Mirosława Minkiny
Abstrakt
Abstrakt (wersja angielska)

mgr Maciej BOBRYCKI
Recenzja prof. dr. hab. Sławomira. M. Mazura
Recenzja dr. hab. inż. Andrzeja Szymonika
Abstrakt

mgr Piotr KONIEC
Recenzja prof. dr. hab. Kuby Jałoszyńskiego
Recenzja prof. zw. dr. hab. Jerzego Kunikowskiego
Abstrakt

mjr mgr inż. Tomasz DAWIDOWICZ
Recenzja – prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk
Recenzja – prof. dr. hab. n. med. Tadeusz Płusa

Abstrakt

kmdr ppor. mgr inż. Grzegorz ŁYKO
Recenzja dr. hab. Tomasza Aleksandrowicza
Recenzja dr. hab. Tadeusza Zielińskiego
Abstrakt
Abstrakt (wersja angielska)

mgr Tomasz KRYBUS
Recenzja – prof. nadzw. dr hab. Jan Kutyła
Recenzja – dr hab. Marian Żuber
Abstrakt

mgr Krzysztof Arkadiusz GRABOWSKI
Recenzja prof. dr. hab. Krzysztofa Rokicińskiego
Recenzja dr. hab. Sławomira Zalewskiego
Abstrakt

gen. broni mgr Bogusław SAMOL
Recenzja prof. dr. hab. Bolesława Balcerowicza
Recenzja kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta
Abstrakt

mgr Małgorzata Ewa MILIAN-POGONOWSKA
Recenzja płk. dr. hab. Konrada Stańczyka
Recenzja prof. dr. hab. Janusza Sobonia
Abstrakt


REGULAMIN RADY WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
uchwalony na posiedzeniu rady w dniu: 31. 03. 2015 r.
Regulamin Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...