Home / About / Wydział / System Zapewnienia Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Koncepcja systemu Akademii Obrony Narodowej

 

Założenia systemu Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

 

Ankiety 

Ocena przebiegu studiów

Ocena warunków kształcenia i organizacji studiów

 Ocena zajęć dydaktycznych

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...