Home / About / Studenci / Studenci – dokumenty

Studenci – dokumenty

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
KIERUNKI – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, ADMINISTRACJA,
INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA (PIERWSZY I DRUGI ROK)

Zgodnie z Programem kształcenia na trzecim semestrze realizowane są przedmioty autorskie, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniem. W związku z powyższym w terminie od 02 czerwca od godz. 20.00 do 05 czerwca do godz. 20.00 wszyscy studenci pierwszego roku studiów licencjackich zobowiązani są do wyboru jednego z zaproponowanych przedmiotów. Studenci, którzy nie dokonają wyboru w wymaganym terminie będą przydzielani do grup w drodze losowania.
Szczegółowe informacje – POBIERZ!

linia

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA
KIERUNKI – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Zgodnie z Programem kształcenia na trzecim semestrze rozpoczynają się specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniem. W związku z powyższym w terminie od 11 maja 2016 roku od godz. 20.00 do 15 maja 2016 do godz. 20.00 wszyscy studenci pierwszego roku studiów magisterskich zobowiązani są do wyboru jednej z  zaproponowanych specjalności.  Studenci, którzy nie dokonają wyboru w wymaganym terminie będą przydzielani do grup w drodze losowania.
Szczegółowe informacje – POBIERZ!

linia

Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich)
znajdują się w zakładce STUDENCI/PRACA DYPLOMOWA

linia

Wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach na kierunku:

Bezpieczeństwo narodowe
BN1-13 – stacjonarne I stopnia
NBN1-13 – niestacjonarne I stopnia
BN1-12 – stacjonarne I stopnia
NBN1-12 – stacjonarne I stopnia
BN2-13 – stacjonarne II stopnia
NBN2-13 – niestacjonarne II stopnia

 Bezpieczeństwo wewnętrzne
BW1-13 – stacjonarne I stopnia
NBW1-13 – niestacjonarne I stopnia
BW2-13 – stacjonarne II stopnia
NBW2-13 – niestacjonarne II stopnia

Administracja
A1-13 – stacjonarne I stopnia
NA1-13 – niestacjonarne I stopnia

Inżynieria systemów bezpieczeństwa
ISB1-13 – stacjonarne I stopnia

Stosunki międzynarodowe
SM1-13 – stacjonarne I stopnia
SM2-14 – stacjonarne II stopnia

linia

linia

Dokumenty do pobrania:

duplikat legitymacji
karta obiegowa
kodowanie grup
oświadczenie o utracie legitymacji
przesunięcie terminu egzaminu / zaliczenia
podanie o wybór promotora i ustalenie tematu pracy
podanie o zmianę promotora
potwierdzenie odrobienia zajęć z WF
rezygnacja ze studiów
siatka godzin zajęć dydaktycznych
ślubowanie
warunkowe przeniesienie
wniosek o wydanie odpisu dyplomu z suplementem w języku obcym
wyznaczenie terminu egzaminu komisyjnego
wznowienie studiów
wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego
zaświadczenie o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej
zezwolenie na korzystanie z archiwum biblioteki AON
zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki

 

Sprawdź także

Praca dyplomowa

Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. w ...