Home / About / Doktoranci / Studia Doktoranckie – dokumenty

Studia Doktoranckie – dokumenty

 

Dokumenty dla kandydatów:

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie

Oświadczenie dotyczące znajomości przepisów

Wniosek o przyjecie na studia doktoranckie

Opis zainteresowań naukowych kandydata na studia doktoranckie

Zakres wiedzy dla kandydatów na studia doktoranckie

 

linia studenci - dokumenty Studenci - dokumenty linia

Stypendia:

Stypendia doktoranckie i projakościowe

Wnioski o stypendium doktoranckie
Załącznik 1 – wniosek do rektora doktoranta Iroku
Załącznik 2-wniosek do rektora doktoranta II-IV roku
Załącznik 3 – arkusz oceny doktoranta II-IVroku
Załącznik – rachunek bankowy

Wnioski o stypendium projakościowe
Załącznik 1 – wniosek o tzw. st. projakościowe na I roku
Załącznik 2 – wniosek o tzw. st. projakościowe na II-IVroku
Załącznik 3 – arkusz oceny doktoranta II-IVroku studiów
Załącznik – rachunek bankowy

Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów

Uwaga!!! Nowy regulamin świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów wraz z wnioskami do pobrania znajduje się na stronie Gazety Internetowej Studentów AON Rembridge

 

linia studenci - dokumenty Studenci - dokumenty linia

Dokumenty do pobrania:

 KARTA PRAKTYK doktoranta Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

SPRAWOZDANIE DOKTORANTA

Siatka godzin zajęć dydaktycznych

Ramowy przebieg studiów doktoranckich WBN

Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z nauk o bezpieczeństwie

Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z nauk o obronności

Sprawdź także

obrazek zeszyty doktoranckie

O Zeszytach Naukowych

 {module zd_wbn} Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej wobec stale wzrastającego zainteresowania naukami o bezpieczeństwie ...