Home / About / Kandydaci / Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA
w roku akademickim 2016/2017
 

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Obrony Narodowej w roku akademickim 2016/2017 reguluje Uchwała nr 20/2015 Senatu AON – Załącznik do Uchwały nr 20/2015

Uchwała nr 21/2016 Senatu AON zmieniająca uchwałę Senatu AON nr 20/2016 w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w AON w roku akademickim 2016/2017 – Uchwała Nr 21/2016

Uchwała nr 9/2016 Senatu AON z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia form studiów oraz warunków i trybu rekrutacji na kierunek studiów Bezpieczeństwo międzynarodowe w AON w roku akademickim 2016/2017 – Uchwała nr 9/2016


Zasady przyjmowania na studia w Akademii Obrony Narodowej laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w latach akademickich 2014/2015 – 2016/2017
załącznik do uchwały nr 36/2013 Senatu AON

Nostryfikacja świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą
nostryfikacja świadectw szkolnych

Rekrutacja – Informacje dla obcokrajowców
informacje dla obcokrajowców

REKRUTACJA ON-LINE

OPŁATY ZA STUDIA – kliknij!

Sprawdź także

Kandydaci – dokumenty

Studia licencjackie: Ankieta osobowa Podanie o przyjęcie na studia Studia magisterskie: Ankieta osobowa Podanie o ...