Redakcja

RADA NAUKOWA

płk prof. zw. dr hab. Maciej MARSZAŁEK – przewodniczący, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
prof. zw. dr hab. Waldemar KITLER – zastępca przewodniczącego, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
prof. dr hab. Małgorzata CZURYK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Tomasz KOŚMIDER, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
płk prof. dr hab. Dariusz MAJCHRZAK, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof ORZESZYNA, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
prof. zw. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
płk prof. zw. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
prof. zw. dr hab. Ryszard SZPYRA, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
prof. zw. dr hab. Jan WOJNAROWSKI, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
prof. dr hab. Janusz ZUZIAK, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
dr Katarzyna CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
dr Paweł SITEK, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

redaktor naczelny: dr Kamila Trochowska
sekretarz redakcji: mgr Alicja Stańco-Wawrzyńska
redaktor techniczny: mgr Karolina Kukla
redaktor językowy: mgr Ewa Kostka
redaktor językowy: mgr Agnieszka Adamiak

Sprawdź także

Kontakt

Kontakt: Sekretarz Redakcji Alicja Stańco-Wawrzyńska e-mail: zdwbn@aon.edu.pl