Home / About / Procedury naukowe / Procedury naukowe

Procedury naukowe


Procedury według NOWYCH przepisów:

Procedura przeprowadzenia czynności przewodu doktorskiego w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego

Wykaz zmian w procedurze przeprowadzania czynności przewodu doktorskiego w WBN według nowych zasad

Wytyczne do egzaminu doktorskiego z języka obcego

Procedura przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego

Procedura postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nauk społecznych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego

 

Procedury według STARYCH przepisów:

Procedura przeprowadzania czynności przewodu doktorskiego w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (według starych przepisów)

Procedura przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (według starych przepisów)

Procedura postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nauk społecznych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (według starych przepisów)

HABILITACJE

dr Marek LESZCZYŃSKI
Skład Komisji
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uchawała RW o nadaniu stopnia

dr inż. Jarosław PROŃKO
Wniosek
Autoreferat
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uchwała RW o nadaniu stopnia

dr Jacek POSŁUSZNY
Wniosek
Autoreferat
Uchwała RW powołanie członków Komisji
Uchwała RW o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW Rezygnacja z przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego

dr Wojciech Jerzy GIZICKI
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uzasadnienie Uchwały Komisji Habilitacyjnej
Uchwała RW o nadaniu stopnia

dr Robert SOCHA
Wniosek

Autoreferat
Uchwała Komisji Habilitacyjnej

dr Mariusz Paweł NEPELSKI
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwala RW o nadaniu stopnia

dr Dariusz MAJCHRZAK
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uchwała RW o nadaniu stopnia

dr Wiesław JASIŃSKI
Wniosek
Autoreferat
Uchwała RW o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego

dr inż. Tomasz BĄK
Wniosek
Autoreferat
Autoreferat w jęz. angielskim
Wykaz opublikowanych prac naukowych
Informacje o osiągnięciach dydaktycznych
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW

dr Andrzej Franciszek URBANEK
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW o nadaniu stopnia

dr Janusz ROPSKI
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postepowania habilitacyjnego
Uchwała RW o nadaniu stopnia

dr Mieczysław KOZIŃSKI
Wniosek
Wycofanie wniosku
Autoreferat
Autoreferat w jęz. angielskim
Wykaz opublikowanych prac naukowych
Wykaz prac naukowo-badawczych

dr Zbigniew GRZYWNA
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW o nadaniu stopnia

dr Marian LUTOSTAŃSKI
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW o nadaniu stopnia

dr inż. Marian KULICZKOWSKI
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW o nadaniu stopnia

dr inż. Bogdan MICHAILIUK
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW o nadaniu stopnia

dr Agata DZIEWULSKA
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

dr Jarosław SOLARZ
Skład Komisji
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego