Home / About / Studenci / Praktyki

Praktyki

 

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Zarządzenie nr 8 Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich:
Zarządzenie nr 8 – praktyki studenckie
Ramowy regulamin i program studenckich praktyk zawodowych. Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

INFORMATOR – PRAKTYKI STUDENCKIE
PRAKTYKI STUDENCKIE_krok po kroku

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Uwaga! Przed rozpoczęciem praktyk wymienione efekty należy dołączyć do dzienniczka praktyk.

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Administracja
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Stosunki Międzynarodowe.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Sprawdź także

Praca dyplomowa

Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. w ...