Home / About / Studenci / Praca dyplomowa

Praca dyplomowa

Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich):

ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. w sprawie składania prac dyplomowych

UWAGA! Studenci, którzy chcą obronić pracę dyplomową w czerwcu zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2016 r. Studenci, którzy złożą prace po tym terminie będą bronić się we wrześniu.

Wykaz osób posiadających uprawnienia do weryfikacji prac dyplomowych w systemie PLAGIAT

1. Praca dyplomowa trwale scalona, oprawiona w okładkach „miękkich” (kartonowych)
2. Druk dwustronny
3. Czcionka TNR – 12
4. 2 egzemplarze zdajemy do dziekanatu
5. Do pracy dołączamy:
a) płytę z pracą CD/DVD (zapisaną w pdf) w okładce papierowej przyklejonej na ostatniej stronie,
opisaną w następujący sposób: imię, nazwisko, nr albumu, temat pracy dyplomowej, promotor
b) oraz płytę z pracą zapisana w wersji word (do systemu „Plagiat”)

POSTANOWIENIA REGULAMINU STUDIÓW W AON DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ (praca dyplomowa, egzamin dyplomowy, ukończenie studiów – 2016 r.)

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy w dziekanacie złożyć następujące dokumenty:
1. obłożoną pracę dyplomową w 2 EGZ. W MIĘKKICH (KARTONOWYCH) OKŁADKACH (w jednym egz. musi być PRZYKLEJONA w kopercie praca (zapisana w pdf) na płycie CD/DVD na tylnej okładce (płyta opisana – imię nazwisko, nr albumu, tytuł pracy, imię nazwisko promotora). Dodatkowo należy dostarczyć płytę z pracą zapisana w wersji word (do systemu „Plagiat”)
2. z pracą należy dostarczyć cztery zdjęcia (FORMAT 4,5 X 6,5) UWAGA! kopertę ze zdjęciami należy podpisać imieniem i nazwiskiem;  prosimy NIE PODPISYWAĆ bezpośrednio zdjęć
3. w dziekanacie w dniu egzaminu dyplomowego okazujemy KARTĘ OBIEGOWĄ  z następującymi wpisami:
a. kwestura (należy wpłacić 60 zł za dyplom)
b. biblioteka
c. promotor
4. przed przystąpieniem do egzaminu, należy zgłosić się do dziekanatu w celu pobrania indeksu
5. TERMIN SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH UPŁYWA 03.06.2016 r.;
OBRONY WRZEŚNIOWE – termin składania prac dyplomowych upływa 13.09.2016 r.

Informujemy, że Kwestura bl. 55 pok. 111 (podpisywanie obiegówek) będzie dodatkowo czynna w soboty w godz. 8.00-12.00:
4 czerwca 2016 r.,
11 czerwca 2016 r.,
18 czerwca 2016 r.,
25 czerwca 2016 r.

Zagadnienia do przeprowadzenia egzaminu:
zagadnienia egzamin MAGISTER Bezpieczeństwo Narodowe
zagadnienia egzamin MAGISTER Bezpieczeństwo Wewnętrzne
zagadnienia egzamin MAGISTER Administracja
zagadnienia egzamin MAGISTER Stosunki międzynarodowe

zagadnienia egzamin LICENCJAT Bezpieczeństwo Narodowe
zagadnienia egzamin LICENCJAT Bezpieczeństwo Wewnętrzne

zagadnienia egzamin LICENCJAT Administracja
zagadnienia egzamin LICENCJAT Stosunki Międzynarodowe
zagadnienia egzamin LICENCJAT Inżynieria systemów bezpieczeństwa

***

Zagadnienia do przeprowadzenia egzaminu – dla studentów posiadających absolutorium, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2014/2015 i wcześniej:

zagadnienia egzamin MAGISTER Bezpieczeństwo Narodowe 2014/2015
zagadnienia egzamin LICENCJAT Bezpieczeństwo Narodowe 2014/2015

 

linia

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA – kończących studia w 2017 r.

Zgodnie z decyzją Dziekana WBN poniżej zamieszczono wykazy promotorów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Do 30.05.2016 r. promotorzy przyjmują w trybie indywidualnym zapisy na seminaria dyplomowe. Studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie wypełnionych i podpisanych wniosków o zatwierdzenie tematów prac dyplomowych (druk-pobierz!).

LICENCJAT BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STACJONARNE
LICENCJAT BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NIESTACJONARNE
LICENCJAT BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STACJONARNE
LICENCJAT BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NIESTACJONARNE
LICENCJAT i MGR ADMINISTRACJA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
MGR BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STACJONARNE
MGR BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NIESTACJONARNE
MGR BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STACJONARNE
MGR BEZPIECZENSTWO WEWNĘTZRNE NIESTACJONARNE

linia

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA – kończących studia w 2016 r.

 Zgodnie z decyzją Dziekana WBN poniżej zamieszczono wykazy promotorów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Do 15.06.2015 r. promotorzy przyjmują w trybie indywidualnym zapisy na seminaria dyplomowe. Studenci zobowiązani są do złożenia  do 30.10.2015 r. w dziekanacie wypełnionych i podpisanych wniosków o zatwierdzenie tematów prac dyplomowych (druk-pobierz!).

LICENCJAT BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STACJONARNE
LICENCJAT BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NIESTACJONARNE
LICENCJAT BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STACJONARNE
LICENCJAT BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NIESTACJONARNE
LICENCJAT STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
LICENCJAT I MGR ADMINISTRACJA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
MGR BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STACJONARNE
MGR BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NIESTACJONARNE
MGR BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STACJONARNE
MGR BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NIESTACJONARNE
MGR STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Sprawdź także

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE – rok akademicki 2016/2017   TERMINY ZJAZDÓW – pobierz!