Home / About / Kandydaci / Oferta edukacyjna WBN

Oferta edukacyjna WBN

 

OFERTA EDUKACYJNA
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
rok akademicki 2016/2017

Kierunki studiów:

1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

1) stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie);
    Specjalność*: Zarządzanie kryzysowe
                         Ochrona i obrona narodowa
                         Przygotowania obronne
                         Bezpieczeństwo militarne
                         Bezpieczeństwo lotnicze
                         Bezpieczeństwo informacyjne
                         National and international security
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia.
2) stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);
    Specjalność*: Zarządzanie kryzysowe
                         Ochrona i obrona narodowa
                         Przygotowania obronne
                         Bezpieczeństwo militarne
                         Bezpieczeństwo lotnicze
National and international security
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe II stopnia.

2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

1) stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie);
    Specjalność*: Bezpieczeństwo publiczne
                         Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo społeczne
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia.
2) stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie)
    Specjalność*: Bezpieczeństwo publiczne
                         Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo społeczne
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia.

3. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

1) stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie);
Specjalność*: Bezpieczeństwo militarne
                         Bezpieczeństwo polityczne
Bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze

4. ADMINISTRACJA

1) stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie);
    Specjalność*: Administracja rządowa
                         Administracja bezpieczeństwa narodowego
                         Samorząd terytorialny
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Administracja.
2) stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie)  
    Specjalność*: Administracja bezpieczeństwa
Administracja elektroniczna
                         Administrowanie nieruchomościami
Administracja gospodarcza
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Administracja II stopnia

5. STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

1) stacjonarne studia III stopnia;
2) niestacjonarne studia III stopnia.

 * specjalność wybierana jest przez studenta podczas trwania studiów

Więcej informacji na temat studiów w zakładce „STUDIA”

 

W Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego prowadzone są również niestacjonarne STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie:

1) bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP – wymagane studia II st.
2)
bezpieczeństwo narodowe – wymagane studia II st.
3) bezpieczeństwo wewnętrzne
4) międzynarodowe stosunki wojskowe
5) przygotowania obronne państwa – wymagane studia II st.
6) zarządzanie kryzysowe

 

REKRUTACJA on-line

 

Kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

1) podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału;
2) ankieta osobowa – wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału;
3) świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
4) kserokopia dowodu osobistego;
5) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego;
6) 2 fotografie format legitymacyjny 35 x 45 mm.

Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

1) podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału;
2) ankieta osobowa – wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału;
3) odpis dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych;
4) kserokopia dowodu osobistego;
5) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego;
6) 2 fotografie format legitymacyjny 35 x 45 mm;
7) suplement do dyplomu z wyliczoną średnią z 6 semestrów lub zaświadczenie o średniej z 6 semestrów (jeśli w suplemencie brak wyliczonej średniej).

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

1) podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału;
2) ankieta osobowa – wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału;
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (odpis oraz ksero odpisu);
4) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego;
5) 3 fotografie format legitymacyjny 35 x 45 mm.

 

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY KSZTAŁCENIA
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Adres Akademii Obrony Narodowej 
00-910 Warszawa, al. gen. A. Chruściela 103
Adres strony internetowejwww.aon.edu.pl

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
(budynek nr 25)

Punkt rekrutacyjny – 261 813 894
e-mail: dziekanat.wbn@aon.edu.pl

 

Dojazd:

1. Autobusami komunikacji miejskiej ZTM nr 168, 199, 143, 215, N24 oraz 153;
2. Pociągami „Kolei Mazowieckich-KM“ – kierunek MIŃSK MAZ; WOŁOMIN;
3. Pociągami SKM – kierunek SULEJÓWEK – MIŁOSNA.

Akademia Obrony Narodowej
al. gen. Antoniego Chruściela “Montera” 103, 00-910 Warszawa

Brama AON
Brama Główna AON

Plan Akademii Obrony Narodowej

mapa1

Sprawdź także

Kandydaci – dokumenty

Studia licencjackie: Ankieta osobowa Podanie o przyjęcie na studia Studia magisterskie: Ankieta osobowa Podanie o ...