Home / About / Kursy i szkolenia / Kursy Zarządzania Kryzysowego

Kursy Zarządzania Kryzysowego

OFERTA KURSÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA ROK 2016

Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe kursy zarządzania kryzysowego dla osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym. Elastyczność programu kursów zarządzania kryzysowego umożliwia również przeszkalanie pracowników przygotowujących się do realizacji tych funkcji na szczeblu powiatu  i gminy oraz przedsiębiorstw.

CELE KURSU
Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków, a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji publicznej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego.

PRZEBIEG KURSU
Proces kształcenia na kursie zarządzania kryzysowego realizuje głównie Zakład Zarządzania Kryzysowego Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Zarządzania Kryzysowego Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN, a także zaproszonych ekspertów z zarządzania kryzysowego.
Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 38 godzin lekcyjnych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymają zaświadczenia.

TEMATYKA KURSU
Treści kształcenia dotyczą: systemu zarządzania kryzysowego państwa; planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi stosowanymi w administracji publicznej. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce zarządzania kryzysowego na szczeblu resortu (województwa, powiatu, gminy) oraz rozwiązywanie zagadnień reagowania na sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON  uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

HARMONOGRAM KURSÓW
Kursy zarządzania kryzysowego, zgodnie z przyjętym w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON  harmonogramem na 2016 rok, będą prowadzone w następujących terminach:

Planowane terminy kursów na rok 2016:

1) 21-25.03.2016;
2) 4-8.04.2016;
Uwaga!
Zajęcia rozpoczynają się w dniu 04.04.2016 w bloku 55 (Internat nr 3) , MAPA AON – pobierz!sala 3-11, godz. 8.00; wyżywienie od dnia 04.04 do 08.04 (od godz. 7.00 śniadanie, 14.30-15.30 obiad, 18.30-19.30 kolacja w Kasynie AON); tel. kontaktowy – dr hab. inż. Bogdan Michailiuk 696 672 147; ROZKŁAD ZAJĘĆ – pobierz! – pobierz! Osoby korzystające z hotelu – zakwaterowanie blok 50.
3) 17-21.10.2016;
4) 12-16.12.2016.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Podstawę zakwalifikowania na kurs stanowi przesłanie wypełnionej „Karty uczestnictwa”. 
Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na kurs jest potwierdzenie uiszczenia należnych opłat w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
Istnieje możliwość rezerwacji przez urząd wojewódzki terminu kursu zarządzania kryzysowego w całości przeznaczonego do przeszkolenia pracowników komórek zarządzania kryzysowego w urzędzie oraz starostwach powiatowych i gminach.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Program kursu
Karta uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne

KOSZT KURSU: 1900 zł

KIEROWNIK KURSU:
dr hab. inż. Bogdan MICHAILIUK
tel.: 261-814-327, 696 672 147
e-mail: b.michailiuk@aon.edu.pl

Sprawdź także

Kursy Obronne

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH w 2016 ROKU W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON ...