Home / About / Studenci / Koła Naukowe

Koła Naukowe

 

 

Lp

Nazwa organizacji

Data rejestracji

Nazwisko i imię przewodniczącego zarządu

Tel. Kontaktowy / e-mail

Opiekun

1.

Koło Naukowe  Studentów Bezpieczeństwa Narodowego

25.04.2008

Joanna Zych

789-125-947, joannazych.art@gmail.com

mgr Zenon Sobejko

2.

Koło Naukowe Europeistyki 
„Młoda Europa”

13.02.2009

Magdalena Sznurowska

magdalena.
sznurowska@wp.pl

dr hab. Agnieszka Legucka

3.

Akademicki Związek Sportowy

14.02.2009

Michał Sumiec

Aon.warszawa@zs.pl

ppłk mgr Adam Matyja

4.

Jednostka Strzelecka 1313 AON

16.11.2009

Kuba Gradus

kom. 724687685
kubagradus@wp.pl

płk dr hab. Juliusz Tym 

5.

Sekcja Studentów Erasmusa

21.02.2010

Wioletta Bogusz

tel. +48 690988600
wiola-94@hotmail.com

 ppłk dr inż.
Andrzej Soboń

6.

Podróżniczy Klub Studencki 23.11.2010  Krzysztof Harasimczuk

kom. 606 237 054
krislaziale@gmail.com

mgr Szymon Krupka  

7.

Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych

31.03.2011

Michał Gładkowski

tel. 518 929 936
mgladkowski94@gmail.com 

mjr mgr Wojciech Sójka

8.

 Koło Naukowe ADLEX  18.06.2012  Kornel Kowieski kom. 668 879 933
k.kowieski1@gmail.com

dr Agnieszka Brzostek

9.

Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii AON

01.03.2013

Sebastian Woropaj

sebastian.woropaj@zhp.net.pl
tel. 723 638 046

kmdr dr Witold Kustra, mgr Monika Sikora

10.

Koło Naukowe Młodych Geopolityków* styczeń 2014  Marcin Błoński   knmg.aon@gmail.com

dr Zbigniew Lach 

11.

Studenckie Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa DELPA

06.06.2014

Mateusz Józwiak

tel. 883 317 695
mat.jozwiak@wp.pl

dr Marian Urbanek

12.

Studencka Akademia Bezpieczeństwa

21.12.2012

Kajetan Kozłowski

kom. 506 933 324
kajetankozlowski@gmail.com

kmdr dr
Witold Kustra 

13.

Koło Naukowe Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa  05.06.2014 Dominika Urbańczyk

tel. 791-522-792
dominika_urbanczyk@wp.pl

prof. dr hab.
Piotr Sienkiewicz 

 14.  Koło Naukowe CIRUS  15.01.2014  Marzena Żakowska

tel. 797-377-029
m.zakowska@aon.edu.pl  

dr Marlena Karnowska-Werner 

 15.

 Koło Naukowe
Myśli Narodowej im. gen. J. Hallera

02.04.2015 

 Konrad Majka

tel. 603-340-676
majka_konrad@o2.p  

 dr hab. Józef Marczak

   * Koło zawieszone

 

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (KNSBN)

logoKNSBN2
Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
(KNSBN) skupia studentów AON chcących pogłębiać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz nauk pokrewnych. Statutowymi celami Koła są w szczególności: stworzenie warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy studentów, doskonalenie form i metod pracy naukowej jego członków, dbałość o właściwy wizerunek Akademii Obrony Narodowej, inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie narodowym, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim. Ponadto KNSBN ma na celu zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy.

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego powstało w 2006 r. z inicjatywy studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Pierwszym Opiekunem Koła został płk dr Marek Mróz, kolejnymi opiekunami byli płk dr Bernard Wiśniewski, płk dr Zbigniew Piątek, mjr mgr inż. Mariusz Młynarczyk. Obecnie opiekunem jest płk dr Dariusz Majchrzak.

Przez kilka lat działalności Koło podejmowało liczne inicjatywy. Najważniejsze z nich to:

  • coroczne Konferencje Studenckie („Szkolenie młodzieży na potrzeby bezpieczeństwa państwa” – 2007, „Bezpieczeństwo narodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży” – 2008, „Młodzieżowe organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa narodowego” – 2009, „Patriotyzm Fundamentem Bezpieczeństwa Narodowego” – 2011),
  • spotkania w ramach projektu „Cel: Menedżer bezpieczeństwa” (byli u nas m. in.: płk Kazimierz Dyński, Jacek Tyburek, Aneta Mach, Adam Łaszyn, gen. Sławomir Petelicki, Andrzej Kruczyński),
  • wykłady otwarte (np. „System ochrony i obrony polskich baz wojskowych, konwojów oraz żołnierzy realizowanych w misjach polskich sił zbrojnych” – mjr Wojciech Sójka),
  • warsztaty i szkolenia (m. in. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej),
  • dyskusje (np. „Fakty i mity przeszkolenia wojskowego”, „Przyszłość przeszkolenia wojskowego studentów”),
  • projekty naukowe i badawcze („Wpływ polityki zagranicznej na bezpieczeństwo narodowe Polski”, „Favor Libertatis”),
  • Wampiriada (akcje krwiodawstwa w latach: 2008, 2010).

KNSBN nawiązało współpracę z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. Bierze także udział w przedsięwzięciach organizowanych przez organy Administracji Publicznej i inne Koła Naukowe, takich jak Akademickie Forum Bezpieczeństwa w Toruniu. Członkowie Koła uczestniczą w seminariach, konferencjach i sympozjach, podczas których mają możliwość spotkać się z przedstawicielami środowisk naukowych, gospodarczych i politycznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Innym rodzajem działalności w ramach KNSBN jest współpraca, w ramach wolontariatu, z Ministerstwem Obrony Narodowej, organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w realizacji zadań związanych z edukacją na rzecz obronności państwa.

Jednakże Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego to nie tylko praca, ale i wyjazdy. Członkowie KNSBN odwiedzili, m. in. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stadion Narodowy, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (warsztaty kryminalistyczne i wojskowe). Wzięli także udział w zawodach COOL-Armia 2009, ćwiczeniu PATROL ’09. Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego stwarza także możliwość wyjazdu na obozy dofinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej (np. obóz motorowodny i nurkowy w Orzyszu – wrzesień 2010).

Praca w KNSBN to możliwość budowania tradycji cywilnych w placówce jaką jest Akademia Obrony Narodowej. To również sposób na pożyteczne spędzenie wolnego czasu, zdobycie doświadczenia i satysfakcji z własnej pracy.

Członkiem KNSBN może zostać każdy student Akademii Obrony Narodowej.
Szczegółowe warunki nabycia członkostwa określone są w art. 4. Statutu KNSBN.

W ramach KNSBN działają następujące sekcje specjalistyczne:

SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH
SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
SEKCJA STRATEGICZNO-OBRONNA
SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Każdy członek koła może przynależeć maksymalnie do 2 sekcji. Wniosek o powołanie sekcji składa grupa składająca się z przynajmniej 3 członków KNSBN.

Zarząd KNSBN – lista kontaktów:

PREZES: Joanna Zych
e-mail: joannazych.art@gmail.com
tel. 789-125-947

Wiceprezes: Szymon Jembrzycki
e-mail: abc93szymon@gmail.com
tel. 510-703-212

Sekretarz: Jakub Szafrański
e-mail: jakub.szafranski93@gmail.com
tel. 793-111-251

OPIEKUN: mgr Zenon Sobejko

Członkowie KNSBN

Członkiem KNSBN może zostać każdy student Akademii Obrony Narodowej. Szczegółowe warunki nabycia członkostwa określone są w art. 4. Statutu KNSBN.

Kontakt
Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Obrony Narodowej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
bud. 25, pok. 015
e–mail: knsbn@aon.edu.pl

więcej informacji na: www.studenciaon.pl

opr. KNSBN

 

KOŁO NAUKOWE SIŁ I SŁUŻB SPECJALNYCH (KNSiSS)

LOGO KNSiSS
Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych działa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

KNSiSS powstało w marcu 2011 roku z inicjatywy studentów  Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. W dobie szerokiego użycia sił specjalnych w operacjach międzynarodowych i wzrostu znaczenia działalności służb specjalnych w zakresie bezpieczeństwa państwa, wydało nam się oczywiste, iż takie koło naukowe powinno powstać. Wiedza nabyta przez studentów i doktorantów w ramach zajęć koła naukowego powinna stanowić bazę do ich dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego w obszarach szczególnych osobistych zainteresowań. W KNSiSS działają dwie sekcje: Sekcja Sił Specjalnych i Sekcja Służb Specjalnych.

Sekcja Sił Specjalnych działa w ramach KNSiSS. Nasza działalność skupia się wokół historii i współczesności polskich sił specjalnych. Obiektem naszego zainteresowania jest uzbrojenie, wyszkolenie, funkcjonowanie, a także wkład polskich komandosów w konflikty zbrojne, zarówno te dawne jak i obecne. Chcemy dokładnie poznać specyfikę polskich jednostek specjalnych, a w tym ich chwalebne sukcesy i gorzkie porażki.

Sekcja Służb Specjalnych zajmuje się działalnością wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Skupia się nie tylko na obecnych działaniach, ale także historii wojskowych służb wywiadowczych. Naszym celem jest poznanie specyfiki działań wywiadu i kontrwywiadu, zadań oraz uprawnień żołnierzy w obszarze działań służb specjalnych. Chcemy zobaczyć jak przedstawiają się one na tle innych państw, jakie do tej pory odniesiono sukcesy ,a  co należałoby jeszcze udoskonalić w przyszłości.

Celami KNSiSS są:
• budzenie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom KNSiSS warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk bezpieczeństwa narodowego oraz kierunków pokrewnych
• doskonalenie form i metod pracy naukowej jej członków, kierowania i zarządzania poprzez pracę w zespole
• inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o siłach i służbach specjalnych oraz dziedzin pokrewnych
• integracja środowiska studenckiego, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim
• wspieranie działań na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwa
• wychowanie patriotyczne członków
• promowanie wśród członków służby wojskowej oraz służby dla Ojczyzny w formacjach specjalnych

 DSC9943 fotoAdamRoik kopia

Zarząd Koła Naukowego Sił i Służb Specjalnych:

Prezes: Michał Gładkowski tel. 518 929 936
mgladkowski94@gmail.com

Zastępca: Krzysztof Pertkiewicz tel. 727 924 857
krzysztof.pertkiewicz@gmail.com

Sekretarz: Paulina Krawczyk tel. 603 833 448
p.krawczyk6@gmail.com

Finansista: Milena Kalinowska tel. 723 917 977
milena.anna.kalinowska@gmail.com

Zespół redakcyjny: Paulina Krawczyk, Milena Kalinowska

Opiekun KNSiSS: mjr mgr Wojciech Sójka

https://www.facebook.com/KNSiSSAON

opr. KNSiSS

 

JEDNOSTKA STRZELECKA 1313 AON

1313aon
Jednostka Strzelecka 1313 przy Akademii Obrony Narodowej, jest oddziałem ogólnopolskiej, paramilitarnej organizacji Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, zajmującej się obronnością kraju, ściśle współpracującej z Ministerstwem Obrony Narodowej, Wojskiem Polskim i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Jednostka 1313 AON została utworzona dzięki zaangażowaniu studentów Akademii Obrony Narodowej, którym nie wystarczyło samo kształcenie się w dziedzinie obronności państwa. Chcąc rozwijać swoje zainteresowania i pasję w dziedzinie wojskowości, przy pomocy wykładowców i przychylności władz uczelni, powołali do życia jednostkę strzelecką.

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza to idealne miejsce dla każdego kto lubi przygodę, dużą dawkę adrenaliny, elitarne szkolenia, a do tego wspaniałą, wojskową tradycję sięgającą 1910r. Już nie raz udowodniliśmy, że choć nie jesteśmy zawodowcami to jesteśmy profesjonalistami.

Więcej informacji na: www.js1313.pl

Zarząd

PREZES KOŁA NAUKOWEGO: Kuba Gradus
kom. 724 687 685
e-mail: kubagradus@wp.pl

DOWÓDCA: st. sierż. ZS Michał PRZYBYLAK
e-mail: m.przybylak@aon.edu.pl

ZASTĘPCA DOWÓDCY DS. SZKOLENIA: druż. ZS Kajetan KOZŁOWSKI

ZASTĘPCA DOWÓDCY DS. LOGISTYKI: mł. chor. ZS Marek KLASA

OPIEKUN: płk dr hab. Juliusz TYM

 

PODRÓŻNICZY KLUB STUDENCKI AON

logo4bialetlo
Podróżniczy Klub Studencki AON
powstał w 2010 r. PKS AON jest kołem nr 13 podlegającym pod Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK w Warszawie. Opiekunami Klubu są mjr Szymon Krupka oraz prodziekan WBN ds. studenckich dr Marlena Karnowska-Werner.

Będąc członkiem PKSu jednocześnie jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i masz prawo do korzystania ze zniżek PTTK, uczestnictwa w kursach i wycieczkach organizowanych przez PTTK, a także zdobywania odznak turystycznych. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje aktywnego spędzenia czasu. Nasze wypady to nie tylko podróże, ale również wspólne odwiedzanie miejsc kulturalnych. Każdy może sprawdzić się w roli organizatora.

Poznaj ludzi, którzy zarażą Cię chęcią poznawania świata, a jeżeli zostałeś już pochłonięty przez pasję podróżowania to przyjdź i zarażaj razem z nami.

Sprawdź nas. Przyjdź na nasze spotkanie i zobacz jak działamy. Jeżeli masz już jakiś pomysł na wyjazd, zbierz o nim kilka organizacyjnych informacji i przedstaw je na spotkaniu. Napisz do nas maila, a poinformujemy Cię o najbliższym spotkaniu. Dołączyć do Nas może każdy student lub pracownik Akademii!

Zarząd

Prezes – Krzysztof Harasimczuk
Wiceprezes – Marcin Błoński
Skarbnik – Alicja Markiewicz
Sekretarz – Anna Skabara
Informatyka – Mariusz Olbryś

Kontakt:
•    pttk.aon@gmail.com
•    http://www.pks-aon.pl/
•    https://www.facebook.com/PKSAON

 

KOŁO NAUKOWE ADLEX

logo adlex
Koło Naukowe Administratywistów „AdLex”
powstało 18 czerwca 2012 r. z inicjatywy studentów kierunku Administracja oraz pracowników Instytutu Prawa i Administracji Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Opiekunem Koła jest dr Agnieszka Brzostek.

Koło „AdLex” jest kołem naukowym zrzeszającym studentów kierunku Administracja WBN AON, chcących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu  prawa oraz administracji jako nauki.

Cele statutowe Koła obejmują:

 • Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszenia poziomu wiedzy i indywidualnych zainteresowań członków Koła związanych z administracją,
 • Popularyzacja wiedzy związanej z administracją publiczną i prywatną wśród studentów uczelni, a także poza uczelnią,
 • Integrowanie środowiska studenckiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy wśród Członków i sympatyków Koła,
 • Dbanie o dobre imię oraz godne reprezentowanie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, jak i samej Akademii.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym i warsztatowym rozwijających zainteresowania Członów Koła, w szczególności seminariów, warsztatów, sympozjów i konferencji naukowych,
 • Udział w konferencjach naukowych, spotkaniach i obozach naukowych w kraju i za granicą,
 • Współprace z osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką nauk prawnych oraz zagadnieniami pokrewnymi,
 • Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej studentów.

Zarząd KN „AdLex”

Prezes: Kornel Kowieski
e-mail: k.kowieski1@gmail.com
tel.: 668 879 933   

Wiceprezes: Marlena Słomska

Członkowie Zarządu: Daniel Szymaniak, Dagmara Mijewska

Kontakt:

Koło Naukowe „AdLex”
Akademia Obrony Narodowej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

e-mail: kna.adlex.aon@gmail.com

opr. KN „AdLex”

 

KOŁO NAUKOWE KRYMINALISTYKI I KRYMINOLOGII AKADEMII OBRONY NARODOWEJ (KN KiK AON)

logo KN-KiK-AONKoło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Obrony Narodowej powstało w marcu 2013 r. z inicjatywy studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Opiekunami Koła są Pani mgr Monika Sikora oraz Pan dr Marek Cendrowski.

KN KiK AON zrzesza studentów kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej zainteresowanych szeroko pojętą tematyką kryminalistyki oraz kryminologii.

Do statutowych celów Organizacji zaliczyć należy w szczególności:
– Studiowanie zagadnień kryminalnych w zakresie służb mundurowych,  
– Zgłębienie wiedzy z zakresu technik kryminalistycznych i kryminologicznych,
– Analizowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Swoje cele będziemy realizować poprzez wyjazdy edukacyjne, spotkania oraz prelekcje, a także konferencje oraz seminaria. Przewidujemy różnego rodzaju kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe (m.in. kurs nurkowania, pierwszej pomocy). Chcemy współpracować z innymi jednostkami naukowymi, odpowiadającymi tematyce naszych zainteresowań.

ZARZĄD

Przewodnicząca: Sebastian Woropaj sebastian.woropaj@zhp.net.pl
Zastępca Przewodniczącego: Krystyna MILLER
Sekretarz: Olga GRACA
Skarbnik: Paulina BOJANOWSKA

OPIEKUNOWE:

Dr Witold Kustra
w.kustra@aon.edu.pl

Mgr Monika Sikora

m.sikora@aon.edu.pl

KONTAKT

KOŁO NAUKOWE KRYMINALISTYKI I KRYMINOLOGII AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
Akademia Obrony Narodowej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (bud. 25)
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

 

KOŁO NAUKOWE MŁODA EUROPA

logo Mloda Europa
Koło naukowe Młoda Europa
powstało w 2008 roku z inicjatywy studentów europeistyki Akademii Obrony Narodowej. Działa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Dotychczas organizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi. Naszym gościem był między innymi wiceambasador Polski w Rosji i ambasador Polski w Mołdawii – dr. W. Rossa. Zrealizowaliśmy także cykl spotkań „wokół Europy” z ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich.

Zrealizowane przedsięwzięcia to m.in.:
– cykl corocznych projektów w Wilnie (Deportation Day, Let’s Change, Let’s Make a Change, Dzień z życia Żyda),
– wyjazdy naukowo-badawcze do Parlamentu Europejskiego,
– organizacja Spotkań Rembertowskich w AON,
– Konferencja Obwód Kaliningradzki w europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa,
– Konferencja Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej,
– udział w projekcie Solidarity Generatios,
– Organizacja Dni Europejskich w AON,
– Współorganizacja happeningu „Przybij piątkę dla Ukrainy”,
– Spotkanie członków Koła z delegacją Wyższych Kursów Obrony Narodowej z Francji,
– Konferencja Misje pokojowe z udziałem Polaków (szkolenia, praktyka, ocena doświadczeń),
– Konferencja Bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego: nowe wyzwania i zagrożenia,
– Konferencja Ojcowie Europy.

Swoją działalność widzimy w organizowaniu konferencji naukowych, wykładów otwartych oraz wyjazdów badawczych, krajowych i zagranicznych. Chcemy współpracować z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kwestiach europejskich, kształtować w młodych ludziach odpowiedzialność za nasz kraj i za Europę.

Koło naukowe Młoda Europa planuje także organizować kursy podwyższania kwalifikacji zawodowych (np. kurs protokołu dyplomatycznego, pierwszej pomocy oraz pozyskiwania funduszy strukturalnych).

Opiekę nad kołem objęła pani dr Agnieszka Legucka, pracownik Zakładu Europeistyki ISM.

Zarząd:
Prezes – Magdalena Sznurowska,
e-mail: magdalena.sznurowska@wp.pl
Wiceprezes/ Finansista – Anna Żuk,
e-mail: anna.zuk.90@gmail.com

Kontakt:
magdalena.sznurowska@wp.pl
anna.zuk.90@gmail.com

 

KOŁO NAUKOWE MŁODYCH GEOPOLITYKÓW

Logo KNMG
Koło Naukowe Młodych Geopolityków
powstało w styczniu 2014 roku z inicjatywy studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Skupia osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy z zakresu geopolityki i geostrategii oraz dziedzin pokrewnych – geografii politycznej, politologii, historii, stosunków międzynarodowych, ekonomii. Aktualnie kluczowymi obszarami działalności Koła są potęgonomia i potęgometria oraz bezpieczeństwo energetyczne. Opiekunem Koła jest dr Zbigniew Lach, kierownik Zakładu Geostrategii i Geografii w Instytucie Strategii WBN.

KNMG realizuje swoje cele poprzez organizację oraz udział w debatach, seminariach i konferencjach w Polsce i za granicą, prowadzenie prac badawczych z zakresu geopolityki i geostrategii, umożliwianie członkom Koła publikacji artykułów naukowych oraz integrację środowiska akademickiego.

Zapraszamy do współpracy!

Zarząd:
Prezes: Marcin Błoński
Wiceprezes: Robert Kobryński
Sekretarz: Piotr Kłos

Kontakt:
E-mail: knmg.aon@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/knmg.aon

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CYBERBEZPIECZEŃSTWA DELPA

logo DELPA
Cyfrowa rewolucja, nowe technologie narzucają tempo przemian posiadanej infrastruktury bezpieczeństwa narodowego, dynamicznie zmieniając sylwetkę specjalisty ds. bezpieczeństwa.
Wiedza praktyczna, nabyta przez członków koła DELPA, stanowi podstawę do zdobycia satysfakcjonującej pracy, jak również jest oczekiwana przez pracodawców rynku ochrony danych.

Studenckie Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa DELPA powstało w kwietniu 2014 roku z inicjatywy Pana dr Mariana Urbanka i grupy studentów drugiego roku specjalności Bezpieczeństwo informacyjne AON.

Struktura SKNC DELPA to sekcje skupione wokół tematyki cyberbezpieczeństwa w szczególności bezpieczeństwa informacyjnego.

1. Sekcja modelowania i symulacji:
• Modelowanie procesów bezpieczeństwa • Implementacja modeli  przy pomocy nowoczesnych technologii programistycznych • Wykorzystanie technik symulacyjnych do badania procesów bezpieczeństwa • Ewaluacja bezpieczeństwa.
Koordynator: Mateusz Józwiak

2. Sekcja grafiki komputerowej i fotografii:
• Bezpieczeństwo wizerunku w sieci • Metody manipulacji obrazem cyfrowym • Fotografia.
Koordynator: Rafał Podbrożny

3. Sekcja www:
• Tworzenie strony internetowej Koła • Rozwijanie wiedzy o aplikacjach internetowych.
Koordynator: Przemek Stelmach

4. Sekcja Promocji:
• Promocja Koła • Organizowanie konferencji naukowych • Reprezentowanie Koła podczas uroczystości.
Koordynator: Magdalena Jursza

5. Sekcja kryptografii:
• Szyfrowanie i kodowanie • Bezpieczeństwo danych • Analiza i przetwarzanie struktur danych.
Koordynator: wakat 🙂

Cele statutowe Koła:
• Zainteresowanie studentów AON tematyką bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
• Popularyzacja badań naukowych.
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej (w kontekście oczekiwań przyszłych pracodawców).
• Propagowanie nowych technologii informacyjnych.

Mimo tak krótkiej działalności Koło:
• Było współorganizatorem (wraz z Instytutem Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa WBN AON) seminarium naukowe z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
• Zorganizowało dla studentów certyfikowane szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez pion ochrony informacji niejawnych AON.
• Realizuje zajęcia z programowania obiektowego w języku C++.
• Aktywowało stronę internetową Koła.

Warunkiem przystąpienia do DELPY jest wypełnienie formularza on-line, który znajduje się na oficjalnej stronie Koła pod adresem: www.e-delpa.besaba.com

Zachęcamy do naszego grona na Facebooku, aby niczego nie przegapić!

 

STUDENCKA AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA

logo KN SAB
Studencka Akademia Bezpieczeństwa to koło naukowe działające przy Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Organizację tworzą studenci chcący poszerzać swą wiedzę na temat podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasza działalność opiera się na pogłębianiu wiedzy i prowadzeniu badań na temat szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i obronności państwa. Swoje poczynania skupiamy do udziału w konferencjach, przedstawianiu swoich obserwacji i badań problemowych, a także aktywizowaniu społeczności akademickiej do pogłębianie swojej wiedzy i zbywania doświadczenia. Pracujemy również nad ukierunkowaniem studentów na swoją przyszłość i przybliżaniu im informacji na temat funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Przejawem tej działalności jest cykl spotkań z pracodawcami, wyjazdy zapoznawcze, konferencje naukowe, kursy i szkolenia .

Nasze koło składa się z kilku osób, które prężnie działają nad pozyskaniem doświadczenia i wiedzy oraz rozwoju zdolności interpersonalnych .Współpracujemy z kołami naukowymi Akademii Obrony Narodowej oraz Stowarzyszeniem Ruch Wspólnot Obronnych.

Zarząd:
Przewodniczący: Kozłowski Kajetan
Wiceprzewodniczący: Król Krzysztof
Sekretarz: Kamińska Pałla
Skarbnik: Szemraj Milena
Rzecznik: Koziel Karolina
Członek: Jarczak Izabela

 

KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Koło Naukowe Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa powstało w 2014 roku, już w pierwszym roku prowadzenia przez Akademię Obrony Narodowej kierunku Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa. Opiekunem Koła jest prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz. Organizacja skupia studentów Akademii chcących poszerzać wiedzę z zakresu inżynierii systemów bezpieczeństwa i nauk pokrewnych.

logo KN ISB 

Celami KN ISB są:
• znaczne poszerzanie wiedzy członków organizacji z zakresu analizy systemowej, inżynierii systemów oraz bezpieczeństwa;
• nawiązanie kontaktów z instytucjami (osobami) zajmującymi się tematyką będącą w obszarze zainteresowania organizacji;
• popularyzowanie dorobku i osiągnięć członków organizacji;
• poznanie praktycznych rozwiązań wynikających z zastosowania metod oraz narzędzi badawczych i projektowych analizy systemowej i inżynierii systemów w obszarze bezpieczeństwa;
• udział studentów w prowadzeniu badań naukowych nad inżynierią systemów bezpieczeństwa;
• promocja Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON.

Koło będzie realizować ww. cele poprzez:
• współorganizowanie, organizowanie, udział i prowadzenie konferencji naukowych organizowanych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON;
• udział w konferencjach, seminariach lub innych przedsięwzięciach o charakterze naukowym, organizowanych poza Akademią Obrony Narodowej;
• udział w realizacji projektów badań naukowych;
• organizacja spotkań (wizyt) stwarzających możliwość bezpośredniego zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami wiedzy z zakresu inżynierii systemów bezpieczeństwa.
• publikacja osiągnięć i prac członków organizacji w wydawnictwach naukowych i popularno-naukowych;
• inne działania realizujące ww. cele.

Kontakt: kn.isb.aon@gmail.com

Opiekun: prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

Zarząd KN ISB:
prezes: Dominika Urbańczyk
dominika_urbanczyk@wp.pl
tel. 791-522-792

wiceprezes: Marta Węgielnik-Bystrowska

sekretarz : Karolina Przybysz

skarbnik: Piotr Zienkiewicz
pio.zienkiewicz@gmail.com

 

Sprawdź także

Praca dyplomowa

Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. w ...