Home / About / Kandydaci / Kandydaci – kontakt

Kandydaci – kontakt

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa

PUNKT REKRUTACYJNY
tel. 261 813 894, 261 814 438
e-mail: dziekanat.wbn@aon.edu.pl


KIEROWNIK DS. ADMINISTRACYJNYCH
mgr Katarzyna KLIMCZYK
tel. 261 814 789
k.klimczyk@aon.edu.pl

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA
kierunek administracja:
Ewa KARDAS, e-mail: e.kardas@aon.edu.pl

kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe:
Ewa KARDAS, e-mail: e.kardas@aon.edu.pl

kierunek bezpieczeństwo narodowe:
Magdalena STACHOWIAK, e-mail: m.stachowiak@aon.edu.pl

kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:
Krystyna MASIOWSKA, e-mail: k.masiowska@aon.edu.pl
Barbara KORCZYŃSKA, e-mail: b.korczynska@aon.edu.pl

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA
kierunek administracja:
Monika DZIĘCIOŁOWSKA, e-mail: m.dzieciolowska@aon.edu.pl

kierunek bezpieczeństwo narodowe:
Jolanta ROŻEJ, e-mail: jj.rozej@aon.edu.pl

kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:
Patrycja GUT, e-mail: p.gut@aon.edu.pl

STUDIA DOKTORANCKIE
tel/fax 261 814 657
Anna KACZOREK
a.kaczorek@aon.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE
tel/fax 261 814 657
Anna KACZOREK
a.kaczorek@aon.edu.pl 

Sprawdź także

Kandydaci – dokumenty

Studia licencjackie: Ankieta osobowa Podanie o przyjęcie na studia Studia magisterskie: Ankieta osobowa Podanie o ...