Home / About / Wydział / Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa

Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa

INSTYTUT INŻYNIERII SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

logo Instytutu ISB
Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa prowadzi działalność naukowo-badawczą i edukacyjną w obszarze nauk społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Szczególny obszar działania stanowią problemy interdyscyplinarne wspólne dla nauk społecznych i technicznych stanowiące przedmiot inżynierii systemów bezpieczeństwa.
Podstawą metodologiczną działalności naukowo – badawczej jest systemowe postrzeganie zjawisk dotyczących bezpieczeństwa narodowego w kategoriach dynamicznego systemu złożonego i analizy systemowej zagrożeń bezpiecznego rozwoju społecznego, a w szczególności bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa.
Inżynieria systemów bezpieczeństwa dotyczy wiedzy, umiejętności i szczególnych kompetencji pożądanych w procesie projektowania systemów zarządzania projektami, ewaluacji, efektywności, bezpieczeństwa i jakości systemów, zarządzania ryzykiem w sytuacjach wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa.
Działalność edukacyjna stanowi odpowiedź na potrzeby perspektywicznego rynku pracy w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwań cywilizacyjnych, w szczególności zagrożeń technologicznych i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, obejmująca modele zjawisk mogących generować zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jego obywateli oraz instytucji i organizacji, a także ekonomicznej i technicznej infrastruktury. Ponadto, dotyczy metod analityczno – ocenowych i decyzyjnych oraz wspomagających decyzje w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji i instytucji.
Działalność doradczo – ekspercka dotyczy analiz systemowych sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa (kryzysowych i konfliktowych), analizy ryzyka oraz oceny i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa, rekomendacji wyborów efektywnych systemów bezpieczeństwa na potrzeby organizacji i instytucji wszystkich szczebli. Ponadto, dotyczy ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, metod monitorowania zagrożeń i ochrony systemów informacyjnych.


Władze

SIENKIEWICZ Piotr

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ

tel.: 261 813 138
e-mail: p.sienkiewicz@aon.edu.pl

Zbigniew Skwarek zdj

Zastępca Dyrektora Instytutu
dr inż. Zbigniew SKWAREK

tel.: 261 813 601
e-mail: z.skwarek@aon.edu.pl

 

Komórki organizacyjne:
– Zakład Zarządzania Ryzykiem
– Zakład Bezpieczeństwa Informacji
– Zakład Modelowania i Symulacji
– Zakład Innowacji i Technologii Bezpieczeństwa

 

Zakład Zarządzania Ryzykiem

Kierownik Zakładu

SWIEBODA Halina

dr Halina ŚWIEBODA
tel.: 261 813 642
e-mail: h.swieboda@aon.edu.pl

 

Pracownicy Zakładu:
dr inż. Wiesław BŁAŻEJCZYK
tel.: 261 813 490
e-mail: w.blazejczyk@aon.edu.pl

dr Marian URBANEK
tel.: 261 813 490
e-mail: m.urbanek@aon.edu.pl

 

Zakład Bezpieczeństwa Informacji

Kierownik Zakładu

Wieleba Ryszard

dr inż. Ryszard WIELEBA
tel.: 261 813 734
e-mail: r.wieleba@aon.edu.pl

 

Pracownicy Zakładu:
płk dr hab. Piotr DELA
tel.: 261 813 521
e-mail: p.dela@aon.edu.pl

 

Zakład Modelowania i Symulacji

 

Pracownicy Zakładu:
dr inż. Roman KWEĆKA
tel.: 261 813 320
e-mail: r.kwecka@aon.edu.pl

dr inż. Grzegorz POKORSKI       
tel.: 261 813 734
e-mail:
g.pokorski@aon.edu.pl

dr inż. Lucjan DRABAREK
tel.: 261 813 734
e-mail: l.drabarek@aon.edu.pl

dr Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA
e-mail: m.kobylinska@aon.edu.pl

dr Edyta SZCZEPANIUK
e-mail: e.szczepaniuk@aon.edu.pl

 

Zakład Innowacji i Technologii Bezpieczeństwa

Kierownik Zakładu

Krzeminski Wlodzimierz

dr inż. Włodzimierz KRZEMIŃSKI
tel.: 261 813 535
e-mail: w.krzeminski@aon.edu.pl

 

Pracownicy Zakładu:
dr hab.  Piotr GAWLICZEK
tel.: 261 813 320
e-mail: p.gawliczek@aon.edu.pl

 

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...