Home / About / Studia / Europeistyka

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i bezpieczeństwo europejskie, trwają sześć semestrów (trzy lata) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia zorientowane są na aspekty związane z integracją europejską i bezpieczeństwem europejskim. Student zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej – jej historii, założeń filozoficzno-aksjologicznych, czynników religijnych, etnicznych, prawnych podstaw Wspólnoty Europejskiej, kształtu oraz funkcjonowania jej podstawowych struktur i instytucji, procesów kulturowych, społeczno-politycznych, gospodarczych, polityczno-militarnych itp.

W toku studiowania student zapozna się z zagadnieniami związanymi z systemem bezpieczeństwa europejskiego, polityką bezpieczeństwa Unii Europejskiej, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną, zwalczania terroryzmu i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Tok studiów:
Przez cztery semestry realizowane są przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Przedmiotem nieobowiązkowym realizowanym na wniosek studenta w trzecim semestrze jest przysposobienie obronne. Na drugim roku (w okresie lipiec-wrzesień) realizowane są praktyki w placówkach administracji rządowej, samorządowej, instytucjach i organizacjach rządowych oraz pozarządowych współpracujących z organami Wspólnot Europejskich.
Na trzecim roku student wybiera specjalizację zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W trakcie dwóch ostatnich semestrów studenci realizują badania i opracowują pracę licencjacką. Proces kształcenia kończy się egzaminem licencjackim, obroną pracy kwalifikacyjnej oraz uzyskaniem dyplomu i nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Sprawdź także

Administracja – studia magisterskie

Informacje o kierunku • Kierunek Administracja wychodzi naprzeciw zwiększającemu się zapotrzebowaniu na kompetentnych specjalistów w ...