Home / About / Wydział / Kontakt

Kontakt

 

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa

NIP 113-00-05-367
Regon 011574244

DZIEKANAT

Numery telefonów do DZIEKANATU na poszczególne kierunki studiów znajdują się w zakładce WYDZIAŁ/DZIEKANAT – kliknij!

 

WŁADZE WYDZIAŁU

PRODZIEKAN WBN
płk dr hab. Juliusz Tym

Sekretariat Dziekana i Prodziekana
Anna Głogowska
tel./fax: : 261 814 110
e-mail: sekretariat.wbn@aon.edu.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKOWYCH
prof. dr hab. Jarosław Gryz
tel.: 261 813 765
e-mail: j.gryz@aon.edu.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr Dąbrówka Smolny

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa
płk dr hab. Tomasz Kośmider
tel.: 261 813 150
tel./fax: 261 814 341
e-mail: t.kosmider@aon.edu.pl

p.o. Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych
dr inż. Tadeusz Kubaczyk
tel. 261 814 232
e-mail: t.kubaczyk@aon.edu.pl

Dyrektor Instytutu Strategii
płk dr hab. Marek Kubiński
tel.: 261 813 677
e-mail: m.kubinski@aon.edu.pl

p.o. Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji
ppłk dr inż. Dariusz Nowak
tel.: 261 814 104
e-mail: d.nowak@aon.edu.pl

Dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
tel.: 261 813 138
e-mail: p.sienkiewicz@aon.edu.pl

Szef Katedry Historii Wojskowości
płk dr hab. Krzysztof DRABIK
tel. 261 814 096
e-mail: k.drabik@aon.edu.pl

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Ryszard Szpyra
tel.: 261 813 641
e-mail: r.szpyra@aon.edu.pl

Kierownik ds. administracyjnych
mgr Katarzyna KLIMCZYK
tel. 261 814 789
k.klimczyk@aon.edu.pl

 

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...