Home / About / Wydział / Dokumenty normatywne

Dokumenty normatywne

 

Statut AON
Statut AON 2015

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

UCHWAŁA nr 60/2010 RADY WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
z dnia 21. 12. 2010 r. w sprawie odbywania studiów w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego według indywidualnego planu studiów i programu nauczania oraz indywidualnej organizacji studiów
UCHWAŁA nr 60/2010 – indywidualny tok studiów

 UCHWAŁA nr 39/2010 Senatu Akademii Obrony Narodowej
z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
UCHWAŁA nr 39/2010 – opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat

UCHWAŁA nr 57/2013 Senatu Akademii Obrony Narodowej
zmieniająca uchwałę nr 39/2010
Senatu Akademii Obrony Narodowej w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat 
UCHWAŁA nr 57/2013

 

REGULAMINY

Regulamin Senatu AON
Regulamin Senatu AON

Regulamin Studiów Doktoranckich
Regulamin studiów doktoranckich 2015

Regulamin Studiów Podyplomowych
Regulamin Studiów Podyplomowych – 2012 r.

Regulamin Studiów AON
Regulamin studiów w AON 2015

Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się w AON
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w AON

Regulamin wyborczy AON
Regulamin wyborczy AON

 

Wytyczne do planowania, finansowania i rozliczania działalności naukowej w podstawowych jednostkach organizacyjnych AON

Wytyczne do planowania, finansowania i rozliczania działalności naukowej w podstawowych jednostkach organizacyjnych AON

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...