Home / About (strona 9)

About

Rozkłady zajęć

UWAGA STUDENCI! W dniu 30 września 2016 r. (piątek) między godz. 10.00 a 12.00 w s. 010 Pani dr hab. Małgorzata WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA będzie dokonywała wpisów do kart i indeksów. *** Szanowni Studenci! Mając na uwadze nowe podejście do osiągania efektów kształcenia przez studenta, wydział przewidział możliwość konsultacji studenta z nauczycielami ...

Czytaj więcej »

Wyższe Kursy Obronne

wko logo

WYŻSZE KURSY OBRONNE prowadzone na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego – stanowiąc atrakcyjną ofertę edukacyjną – ukierunkowane są na uzyskanie i usystematyzowanie przez kierownicze kadry administracji rządowej i samorządowej wiedzy niezbędnej do realizacji procesu zadań obronnych, przede wszystkim poznania zasad i procedur związanych z wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa i ...

Czytaj więcej »

Uchwały Rady

  WYKAZ WSZCZĘTYCH PRZEWODÓW DOKTORSKICH, POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH, POSTĘPOWAŃ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Wykaz wszczętych przewodów doktorskich w WBN Wykaz zamkniętych przewodów doktorskich w WBN Wykaz wszczętych postępowań habilitacyjnych w WBN Wykaz wszczętych postępowań o nadanie tytułu profesora w WBN AWANSE NAUKOWE Awanse naukowe – doktoraty Awanse ...

Czytaj więcej »

Kalendarz akademicki

Zarządzenie nr 22 Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia 24.05.2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 Zarządzenie nr 22 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 Załączniki do Zarządzenia nr 22 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 – terminy zjazdów studiów niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych w roku akademickim ...

Czytaj więcej »

Studia Podyplomowe

KACZOREK Anna

Podyplomowe Studia Polityki Obronnej Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na PSPO – POBIERZ! *** W Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego prowadzone są niestacjonarne studia podyplomowe w zakresie: bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP – wymagane studia II st. bezpieczeństwo narodowe – wymagane studia II st. bezpieczeństwo wewnętrzne międzynarodowe stosunki wojskowe przygotowanie obronne państwa – wymagane ...

Czytaj więcej »

Misja i Cel

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest jedną z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Obrony Narodowej i funkcjonuje na podstawie decyzji Nr 219/MON z 6 maja 2008 r. Jest jedynym w Polsce ośrodkiem naukowo-dydaktycznym łączącym niemilitarną i militarną problematykę sfery bezpieczeństwa narodowego. W strukturze Wydziału znajdują się instytuty o charakterze humanistycznym, prawnym i strategicznym, które są ...

Czytaj więcej »

Kontakt

  AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103 00-910 Warszawa NIP 113-00-05-367 Regon 011574244 DZIEKANAT Numery telefonów do DZIEKANATU na poszczególne kierunki studiów znajdują się w zakładce WYDZIAŁ/DZIEKANAT – kliknij!   WŁADZE WYDZIAŁU PRODZIEKAN WBN płk dr hab. Juliusz Tym Sekretariat Dziekana i Prodziekana Anna Głogowska ...

Czytaj więcej »

Władze Wydziału

Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. Juliusz TYM   Prodziekan ds. naukowych prof. dr hab. Jarosław GRYZ Prof. dr hab. Jarosław Gryz (ur. 29.05.1971 r.) jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-2000 był pracownikiem Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Ministerstwa Obrony Narodowej. W 1998 r. pełnił ...

Czytaj więcej »

Studenci – dokumenty

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKI – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, ADMINISTRACJA, INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA (PIERWSZY I DRUGI ROK) Zgodnie z Programem kształcenia na trzecim semestrze realizowane są przedmioty autorskie, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniem. W związku z powyższym w terminie od 02 ...

Czytaj więcej »