Home / About (strona 4)

About

Dokumenty normatywne

  Statut AON Statut AON 2015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów UCHWAŁA nr 60/2010 RADY WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z dnia 21. 12. 2010 r. w sprawie odbywania studiów w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego według ...

Czytaj więcej »

Dom Studenta

Dom Studencki AON, bl. 112ul. E. Gierczak 800-910 WarszawaRecepcja: tel. 261 813 670 AdministracjaKierownik Domu Studenckiegomgr Maria Jarząbektel. 261 813 461, tel. 261 814 567sekretariat-oz@aon.edu.pl Więcej szczegółów na stronie: http://rembridge.pl/sprawy-biezace/

Czytaj więcej »

Stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów: Magdalena Kotowskatel. 261 813 876 Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty pod adresem: http://rembridge.pl/ w zakładce Pomoc Materialna/ Studenci

Czytaj więcej »

Kandydaci – dokumenty

Studia licencjackie: Ankieta osobowa Podanie o przyjęcie na studia Studia magisterskie: Ankieta osobowa Podanie o przyjecie na studia   Studia podyplomowe: Ankieta osobowa Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe  

Czytaj więcej »

Rekrutacja on-line

W celu zarejestrowania się on-line, kandydaci proszeni są o przejście pod adres: https://rekrutacja.aon.edu.pl/

Czytaj więcej »

Kandydaci – kontakt

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103 00-910 Warszawa PUNKT REKRUTACYJNY tel. 261 813 894, 261 814 438e-mail: dziekanat.wbn@aon.edu.pl KIEROWNIK DS. ADMINISTRACYJNYCH mgr Katarzyna KLIMCZYK tel. 261 814 789 k.klimczyk@aon.edu.pl STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek administracja: Ewa KARDAS, e-mail: e.kardas@aon.edu.pl kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe: Ewa ...

Czytaj więcej »

Absolwenci – informacje

  WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU Z SUPLEMENTEM W JĘZYKU OBCYM Wniosek o wydanie odpisu dyplomu z suplementem w języku obcym Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia ukończenia ...

Czytaj więcej »