Home / About (strona 3)

About

Recenzenci Zeszytów Naukowych

{module zd_wbn}   RECENZENCI Stali recenzenci zewnętrzni krajowi: dr hab. Marek KLIMEK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Małgorzata POLINCEUSZ, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr Dominik TYRAWA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Konrad WALCZUK, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach dr Robert OKTABA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ...

Czytaj więcej »

Autorzy Zeszytów Naukowych

{module zd_wbn}   Zasady składania artykułów do druku Artykuł przeznaczony do wydania powinien być przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Redakcji ZD WBN: zdwbn@aon.edu.pl. Autorzy otrzymują powiadomienia e-mailem o wpłynięciu pracy, co nie jest równoznaczne z przyjęciem jej do druku. Teksty nieodpowiadające ustalonym kryteriom (niespełniające podanych wymogów edytorskich) nie ...

Czytaj więcej »

Rada Naukowa ZN WBN

{module zd_wbn}   RADA NAUKOWA płk prof. zw. dr hab. Maciej MARSZAŁEK – przewodniczący, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie prof. zw. dr hab. Waldemar KITLER – zastępca przewodniczącego, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie prof. dr hab. Małgorzata CZURYK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Tomasz KOŚMIDER, Akademia Obrony Narodowej ...

Czytaj więcej »

Redakcja Zeszytów Naukowych

{module zd_wbn}   Redaktor naczelny dr hab. Ryszard Chrobak, prof. AON Zespół redakcyjny sekretarz redakcji: mgr Alicja Stańco-Wawrzyńska redaktor techniczny: mgr Karolina Kluka redaktor językowy: mgr Ewa Kostka redaktor językowy: mgr Agnieszka Adamiak Kontakt Sekretarz Redakcji Alicja Stańco-Wawrzyńska tel. 668-965-002 e-mail: zdwbn@aon.edu.pl Adres redakcji Akademia Obrony Narodowej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ...

Czytaj więcej »

Zeszyty Naukowe WBN

okladka zeszyty

  Kwartalnik „Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej” jest recenzowanym czasopismem naukowym, którego zasadniczym celem jest prezentacja i upowszechnianie wyników badań prowadzonych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, nauk o administracji oraz  nauk pokrewnych, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych, uczestników studiów doktoranckich, a także ...

Czytaj więcej »

Redakcja strony

Jeżeli masz jakiś materiał, który chcesz umieścić na naszej stronie, chcesz zaproponować jakieś zmiany, a może coś poprawić? Daj nam znać na maila! wbn.redakcja@aon.edu.pl

Czytaj więcej »

Rozkłady zajęć

Szanowni Państwo! Proszę wypełnić arkusz sprawozdania swoimi osiągnięciami za ostatni rok akademicki (od 1 października 2015 r.), wydrukować go i podpisać. Wydrukowaną i elektroniczną wersję sprawozdania dostarczyć do dziekanatu studiów doktoranckich do 25 września br. Wpis w postaci opinii promotora lub opiekuna (jeśli się go nie straciło) może być uzupełniony ...

Czytaj więcej »

Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa

logo Instytutu ISB

INSTYTUT INŻYNIERII SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa prowadzi działalność naukowo-badawczą i edukacyjną w obszarze nauk społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Szczególny obszar działania stanowią problemy interdyscyplinarne wspólne dla nauk społecznych i technicznych stanowiące przedmiot inżynierii systemów bezpieczeństwa. Podstawą metodologiczną działalności naukowo – badawczej jest systemowe postrzeganie zjawisk dotyczących bezpieczeństwa ...

Czytaj więcej »

Procedury naukowe

Procedury według NOWYCH przepisów: Procedura przeprowadzenia czynności przewodu doktorskiego w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Wykaz zmian w procedurze przeprowadzania czynności przewodu doktorskiego w WBN według nowych zasad Wytyczne do egzaminu doktorskiego z języka obcego Procedura przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Procedura postępowania w sprawie nadania tytułu profesora ...

Czytaj więcej »

Kursy Zarządzania Kryzysowego

OFERTA KURSÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA ROK 2016 Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe kursy zarządzania kryzysowego dla osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym. Elastyczność programu kursów zarządzania kryzysowego umożliwia również przeszkalanie pracowników przygotowujących się do realizacji tych funkcji na szczeblu powiatu  i gminy ...

Czytaj więcej »