Home / About (strona 2)

About

Zeszyty Doktoranckie WBN komitet naukowy

Komitet Naukowy: płk dr hab. Maciej MARSZAŁEK – przewodniczący prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI dr hab. Andrzej GLEN prof. dr hab. Waldemar KITLER płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER płk dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI dr hab. Janusz ZUZIAK dr Krzysztof GĄSIOREK ...

Czytaj więcej »

Kontakt

Redaktor naczelna mgr Agnieszka ADAMIAK Rada redakcyjna mgr Irmina DENYSIUK mgr Małgorzata KOLIŃSKA mgr Anna SKOLIMOWSKA zdwbn@aon.edu.pl Tel.: (22) 681 45 06 CA MON: 814 506 Fax: (22) 681 41 10 CA MON: 814 110 Adres redakcji Akademia Obrony Narodowej 00-910 Warszawa 72 al. gen. Antoniego Chruściela 103, bl. 25

Czytaj więcej »

Katedra Historii Wojskowości

Katedra Historii Wojskowości Misją Katedry jest prowadzenie badań naukowych w zakresie historii wojskowości w jak najszerszym pojęciu tego terminu. Katedra organizuje oraz prowadzi badania naukowe w obszarze klasycznej historii wojska i historii sztuki wojennej, a także badania dotyczące uwarunkowań powstania i ewolucji konfliktów zbrojnych oraz ich wpływu na kształtowanie bezpieczeństwa ...

Czytaj więcej »

Administracja – studia magisterskie

Informacje o kierunku • Kierunek Administracja wychodzi naprzeciw zwiększającemu się zapotrzebowaniu na kompetentnych specjalistów w zakresie administracji publicznej, którzy zasilą struktury administracji rządowej i samorządowej, instytucje krajowe oraz organizacje międzynarodowe (szczególnie w Unii Europejskiej) a także sektor prywatny, który realizuje zadania publiczne. Studia drugiego stopnia są studiami magisterskimi trwającymi dwa ...

Czytaj więcej »

Stosunki Międzynarodowe – studia magisterskie

Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe stanowią atrakcyjną, bardzo aktualną pod względem przekazywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji ofertę edukacyjną, mocno osadzoną w realiach funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Przygotowują one specjalistów dla potrzeb: a) działalności zewnętrznej służb mundurowych i administracji publicznej wszystkich szczebli (m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, ...

Czytaj więcej »

Historia

W związku z brakiem wymaganej liczby kandydatów do uruchomienia studiów na kierunku HISTORIA na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej z przykrością informujemy, iż kierunek ten nie zostanie uruchomiony w roku akademickim 2014/2015. Studia licencjackie na kierunku Historia prowadzone na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego to najbardziej profesjonalne studia historyczne poświęcone problematyce ...

Czytaj więcej »

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

  System Zapewnienia Jakości Kształcenia   Koncepcja systemu Akademii Obrony Narodowej Koncepcja systemu AON – pobierz!   Założenia systemu Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Założenia systemu WBN – pobierz!   Ankiety  Ocena przebiegu studiów Ocena warunków kształcenia i organizacji studiów  Ocena zajęć dydaktycznych

Czytaj więcej »

Zarządzanie strategiczne i kontrola zarządcza w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego

Studia podyplomowe Zarządzanie strategiczne i kontrola zarządcza w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego Cel studiów Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego rozwojem organizacji tworzących system bezpieczeństwa narodowego, monitorowania i ewaluacji wdrażania programów rozwoju (kierunków interwencji) w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące wdrażania systemu kontroli ...

Czytaj więcej »

English Zeszyty Naukowe

{module zd_wbn}   The Doctoral Book for PhD students (Zeszyty Naukowe) is our academic society initiative in response to increasing interest in safety sciences. The Doctoral Book for PhD students are published quarterly and formed especially for development of PhD students and young scientists. Publishing in Doctoral Book gives great ...

Czytaj więcej »

Archiwum Zeszytów Naukowych

{module zd_wbn}   „Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe WBN AON” „Bezpieczeństwo i Administracja. ZN WBN AON” nr 1 (1)/2014 • dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. AON: Cywilnoprawna odpowiedzialność w sferze bezpieczeństwa narodowego z tytułu czynów niedozwolonych oparta na zasadach ogólnych • dr Malina KASZUBA: Chiny – powrót  mocarstwa • mgr ...

Czytaj więcej »