Home / About / Wydział

Wydział

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. w sprawie składania prac dyplomowych    

Czytaj więcej »

Publikacje WBN

3c ksztalcenie kandydatow

KATEDRA STRATEGII I GEOSTRATEGII Dariusz S. Kozerawski Kształcenie kandydatów na zawodowych oficerów wojsk zmechanizowanych WP w latach 1967–1989Wrocław 2002, ss. 232 W publikacji w interesujący i w pełni uzasadniony merytorycznie sposób przybliżono zagadnienia dotyczące kształcenia kandydatów na zawodowych oficerów wojsk zmechanizowanych WP w latach 1967-1989 prowadzonego w Wyższej Szkole Oficerskiej ...

Czytaj więcej »

Katedra Historii Wojskowości

Katedra Historii Wojskowości Misją Katedry jest prowadzenie badań naukowych w zakresie historii wojskowości w jak najszerszym pojęciu tego terminu. Katedra organizuje oraz prowadzi badania naukowe w obszarze klasycznej historii wojska i historii sztuki wojennej, a także badania dotyczące uwarunkowań powstania i ewolucji konfliktów zbrojnych oraz ich wpływu na kształtowanie bezpieczeństwa ...

Czytaj więcej »

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

  System Zapewnienia Jakości Kształcenia   Koncepcja systemu Akademii Obrony Narodowej Koncepcja systemu AON – pobierz!   Założenia systemu Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Założenia systemu WBN – pobierz!   Ankiety  Ocena przebiegu studiów Ocena warunków kształcenia i organizacji studiów  Ocena zajęć dydaktycznych

Czytaj więcej »

Redakcja strony

Jeżeli masz jakiś materiał, który chcesz umieścić na naszej stronie, chcesz zaproponować jakieś zmiany, a może coś poprawić? Daj nam znać na maila! wbn.redakcja@aon.edu.pl

Czytaj więcej »

Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa

logo Instytutu ISB

INSTYTUT INŻYNIERII SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa prowadzi działalność naukowo-badawczą i edukacyjną w obszarze nauk społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Szczególny obszar działania stanowią problemy interdyscyplinarne wspólne dla nauk społecznych i technicznych stanowiące przedmiot inżynierii systemów bezpieczeństwa. Podstawą metodologiczną działalności naukowo – badawczej jest systemowe postrzeganie zjawisk dotyczących bezpieczeństwa ...

Czytaj więcej »

Dokumenty normatywne

  Statut AON Statut AON 2015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów UCHWAŁA nr 60/2010 RADY WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z dnia 21. 12. 2010 r. w sprawie odbywania studiów w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego według ...

Czytaj więcej »

Instytuty

Instytut Bezpieczeństwa Państwa Instytut Stosunków Międzynarodowych Instytut Prawa i Administracji Instytut Strategii Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa Katedra Historii Wojskowości

Czytaj więcej »