Home / About / Zeszyty Doktoranckie

Zeszyty Doktoranckie

Dla Autorów

Zasady składania artykułów do druku Artykuł przeznaczony do wydania powinien być przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Redakcji ZD WBN: zdwbn@aon.edu.pl. Autorzy otrzymują powiadomienia e-mailem o wpłynięciu pracy, co nie jest równoznaczne z przyjęciem jej do druku. Teksty nieodpowiadające ustalonym kryteriom (niespełniające podanych wymogów edytorskich) nie będą przekazywane do ...

Czytaj więcej »

Redakcja

RADA NAUKOWA płk prof. zw. dr hab. Maciej MARSZAŁEK – przewodniczący, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie prof. zw. dr hab. Waldemar KITLER – zastępca przewodniczącego, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie prof. dr hab. Małgorzata CZURYK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Tomasz KOŚMIDER, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie płk ...

Czytaj więcej »

Numery

„Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe WBN AON” „Bezpieczeństwo i Administracja. ZN WBN AON” nr 1 (1)/2014 • dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. AON: Cywilnoprawna odpowiedzialność w sferze bezpieczeństwa narodowego z tytułu czynów niedozwolonych oparta na zasadach ogólnych • dr Malina KASZUBA: Chiny – powrót  mocarstwa • mgr Maciej KARWAS: Kryzys ...

Czytaj więcej »

English Zeszyty Naukowe

{module zd_wbn}   The Doctoral Book for PhD students (Zeszyty Naukowe) is our academic society initiative in response to increasing interest in safety sciences. The Doctoral Book for PhD students are published quarterly and formed especially for development of PhD students and young scientists. Publishing in Doctoral Book gives great ...

Czytaj więcej »

Archiwum Zeszytów Naukowych

{module zd_wbn}   „Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe WBN AON” „Bezpieczeństwo i Administracja. ZN WBN AON” nr 1 (1)/2014 • dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. AON: Cywilnoprawna odpowiedzialność w sferze bezpieczeństwa narodowego z tytułu czynów niedozwolonych oparta na zasadach ogólnych • dr Malina KASZUBA: Chiny – powrót  mocarstwa • mgr ...

Czytaj więcej »

Recenzenci Zeszytów Naukowych

{module zd_wbn}   RECENZENCI Stali recenzenci zewnętrzni krajowi: dr hab. Marek KLIMEK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Małgorzata POLINCEUSZ, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr Dominik TYRAWA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Konrad WALCZUK, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach dr Robert OKTABA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ...

Czytaj więcej »

Autorzy Zeszytów Naukowych

{module zd_wbn}   Zasady składania artykułów do druku Artykuł przeznaczony do wydania powinien być przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Redakcji ZD WBN: zdwbn@aon.edu.pl. Autorzy otrzymują powiadomienia e-mailem o wpłynięciu pracy, co nie jest równoznaczne z przyjęciem jej do druku. Teksty nieodpowiadające ustalonym kryteriom (niespełniające podanych wymogów edytorskich) nie ...

Czytaj więcej »

Rada Naukowa ZN WBN

{module zd_wbn}   RADA NAUKOWA płk prof. zw. dr hab. Maciej MARSZAŁEK – przewodniczący, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie prof. zw. dr hab. Waldemar KITLER – zastępca przewodniczącego, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie prof. dr hab. Małgorzata CZURYK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Tomasz KOŚMIDER, Akademia Obrony Narodowej ...

Czytaj więcej »

Redakcja Zeszytów Naukowych

{module zd_wbn}   Redaktor naczelny dr hab. Ryszard Chrobak, prof. AON Zespół redakcyjny sekretarz redakcji: mgr Alicja Stańco-Wawrzyńska redaktor techniczny: mgr Karolina Kluka redaktor językowy: mgr Ewa Kostka redaktor językowy: mgr Agnieszka Adamiak Kontakt Sekretarz Redakcji Alicja Stańco-Wawrzyńska tel. 668-965-002 e-mail: zdwbn@aon.edu.pl Adres redakcji Akademia Obrony Narodowej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ...

Czytaj więcej »