Home / About / Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Kursy Zarządzania Kryzysowego

OFERTA KURSÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA ROK 2016 Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe kursy zarządzania kryzysowego dla osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym. Elastyczność programu kursów zarządzania kryzysowego umożliwia również przeszkalanie pracowników przygotowujących się do realizacji tych funkcji na szczeblu powiatu  i gminy ...

Czytaj więcej »

Kursy Obronne

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH w 2016 ROKU W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących ...

Czytaj więcej »