Home / About / Absolwenci

Absolwenci

Absolwenci – informacje

  WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU Z SUPLEMENTEM W JĘZYKU OBCYM Wniosek o wydanie odpisu dyplomu z suplementem w języku obcym Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia ukończenia ...

Czytaj więcej »

Absolwenci – kontakt

PUNKT REKRUTACYJNY tel. 261 813 894 faks: 261 813 145e-mail: dziekanat.wbn@aon.edu.pl KIEROWNIK DS. ADMINISTRACYJNYCH mgr Katarzyna KLIMCZYK tel. 261 814 789 k.klimczyk@aon.edu.pl STUDIA I i II STOPNIA Magdalena STACHOWIAK tel. 261 813 017 m.stachowiak@aon.edu.pl STUDIA DOKTORANCKIE Anna KACZOREK tel/fax 261 814 657 a.kaczorek@aon.edu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Anna KACZOREK tel/fax 261 814 657 ...

Czytaj więcej »

Biuro Karier

Celem działalności Biura Karier jest prowadzenie różnorodnych form doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, a także prowadzenie warsztatów doskonalenia zawodowego, dla przyszłych i aktualnych absolwentów Akademii Obrony Narodowej. Biuro Karier AON: http://rembridge.pl/

Czytaj więcej »