Home / About / Doktoranci

Doktoranci

O Zeszytach Naukowych

obrazek zeszyty doktoranckie

 {module zd_wbn} Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej wobec stale wzrastającego zainteresowania naukami o bezpieczeństwie przedsięwziął inicjatywę stworzenia forum wymiany poglądów w formie wydawanych raz na kwartał Zeszytów Doktoranckich WBN. Inicjatywa wydawania Zeszytów i możliwości publikowania w nich skierowana została, przede wszystkim, do doktorantów WBN, ale także wybitnych studentów studiów ...

Czytaj więcej »

Zeszyty Doktoranckie WBN komitet naukowy

Komitet Naukowy: płk dr hab. Maciej MARSZAŁEK – przewodniczący prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI dr hab. Andrzej GLEN prof. dr hab. Waldemar KITLER płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER płk dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI dr hab. Janusz ZUZIAK dr Krzysztof GĄSIOREK ...

Czytaj więcej »

Kontakt

Redaktor naczelna mgr Agnieszka ADAMIAK Rada redakcyjna mgr Irmina DENYSIUK mgr Małgorzata KOLIŃSKA mgr Anna SKOLIMOWSKA zdwbn@aon.edu.pl Tel.: (22) 681 45 06 CA MON: 814 506 Fax: (22) 681 41 10 CA MON: 814 110 Adres redakcji Akademia Obrony Narodowej 00-910 Warszawa 72 al. gen. Antoniego Chruściela 103, bl. 25

Czytaj więcej »

Rozkłady zajęć

Szanowni Państwo! Proszę wypełnić arkusz sprawozdania swoimi osiągnięciami za ostatni rok akademicki (od 1 października 2015 r.), wydrukować go i podpisać. Wydrukowaną i elektroniczną wersję sprawozdania dostarczyć do dziekanatu studiów doktoranckich do 25 września br. Wpis w postaci opinii promotora lub opiekuna (jeśli się go nie straciło) może być uzupełniony ...

Czytaj więcej »

Studia Doktoranckie – dokumenty

  Dokumenty dla kandydatów: Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie Oświadczenie dotyczące znajomości przepisów Wniosek o przyjecie na studia doktoranckie Opis zainteresowań naukowych kandydata na studia doktoranckie Zakres wiedzy dla kandydatów na studia doktoranckie   Stypendia: Stypendia doktoranckie i projakościowe Wnioski o stypendium doktoranckie Załącznik 1 – wniosek do rektora ...

Czytaj więcej »

Studia Doktoranckie – przewód

Dokumenty: Procedura przeprowadzenia czynności przewodu doktorskiego w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (według NOWYCH przepisów) Procedura przeprowadzania czynności przewodu doktorskiego w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (według STARYCH przepisów)

Czytaj więcej »

Studia Doktoranckie – regulacje prawne

Wewnętrzne: Aneks do regulaminu Samorządu Doktorantów   Kodeks etyki doktoranta AON   Regulamin studiów doktoranckich 2015   Regulamin Samorządu Doktorantów AON   UCHWAŁA nr 21/2011 RADY WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z dnia 07 kwietnia 2011 r. w sprawie przeniesienia i dalszego procedowania, wszczętych w dziedzinie i dyscyplinie nauk wojskowych, przewodów doktorskich ...

Czytaj więcej »

Studia Doktoranckie – rekrutacja

UWAGA! Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w WBN Kandydaci na niestacjonarne studia doktoranckie Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się dnia 10.09.2016 r. (sobota) w budynku WBN (blok 25) wg. następującego porządku: 9.00 – 9.45 kolokwium pisemne, od 10.00 indywidualne ...

Czytaj więcej »

Studia Doktoranckie – informacje

INFORMACJE OGÓLNE Informacje ogólne – pobierz! REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH Regulamin studiów doktoranckich 2015 – pobierz! RAMOWY PRZEBIEG STUDIÓW WYKAZ PROMOTORÓW Wykaz promotorów SD – pobierz! WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Wykaz nauczycieli akademickich – kliknij! PROCEDURA OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO Procedura otwarcia przewodu doktorskiego – kliknij! CZYNNOŚCI DOKTORANTA W CZASIE STUDIÓW STYPENDIA Stypendia ...

Czytaj więcej »

Studia Doktoranckie – kontakt

SZPYRA Ryszard

Kierownik studiów doktoranckich: prof. dr hab. inż. Ryszard SZPYRAtel.: 261 813 641e-mail: r.szpyra@aon.edu.pl Dziekanat Studiów Doktoranckich: Anna KACZOREKtel./fax 261 814 657e-mail: a.kaczorek@aon.edu.pl

Czytaj więcej »