Home / About / Studia

Studia

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i bezpieczeństwo europejskie, trwają sześć semestrów (trzy lata) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia zorientowane są na aspekty związane z integracją europejską i bezpieczeństwem europejskim. Student zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej – jej ...

Czytaj więcej »

Administracja – studia magisterskie

Informacje o kierunku • Kierunek Administracja wychodzi naprzeciw zwiększającemu się zapotrzebowaniu na kompetentnych specjalistów w zakresie administracji publicznej, którzy zasilą struktury administracji rządowej i samorządowej, instytucje krajowe oraz organizacje międzynarodowe (szczególnie w Unii Europejskiej) a także sektor prywatny, który realizuje zadania publiczne. Studia drugiego stopnia są studiami magisterskimi trwającymi dwa ...

Czytaj więcej »

Stosunki Międzynarodowe – studia magisterskie

Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe stanowią atrakcyjną, bardzo aktualną pod względem przekazywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji ofertę edukacyjną, mocno osadzoną w realiach funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Przygotowują one specjalistów dla potrzeb: a) działalności zewnętrznej służb mundurowych i administracji publicznej wszystkich szczebli (m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, ...

Czytaj więcej »

Historia

W związku z brakiem wymaganej liczby kandydatów do uruchomienia studiów na kierunku HISTORIA na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej z przykrością informujemy, iż kierunek ten nie zostanie uruchomiony w roku akademickim 2014/2015. Studia licencjackie na kierunku Historia prowadzone na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego to najbardziej profesjonalne studia historyczne poświęcone problematyce ...

Czytaj więcej »

Zarządzanie strategiczne i kontrola zarządcza w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego

Studia podyplomowe Zarządzanie strategiczne i kontrola zarządcza w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego Cel studiów Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego rozwojem organizacji tworzących system bezpieczeństwa narodowego, monitorowania i ewaluacji wdrażania programów rozwoju (kierunków interwencji) w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące wdrażania systemu kontroli ...

Czytaj więcej »

Erasmus

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak ...

Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo Narodowe – studia magisterskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Przygotowują specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną wszystkich szczebli, organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej zdolnych do zarządzania i kierowania bezpieczeństwem we wszystkich stanach funkcjonowania państwa (pokój, kryzys, wojna). Główne treści rozpatrywane ...

Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo Narodowe – studia licencjackie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Przygotowują specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną wszystkich szczebli, organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej zdolnych do zarządzania i kierowania bezpieczeństwem we wszystkich stanach funkcjonowania państwa (pokój, kryzys, wojna). Główne treści rozpatrywane ...

Czytaj więcej »