Home / About

About

Praca dyplomowa

Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. w sprawie składania prac dyplomowych UWAGA! Studenci, którzy chcą obronić pracę dyplomową w czerwcu zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2016 r. Studenci, którzy złożą prace po tym ...

Czytaj więcej »

Dla Autorów

Zasady składania artykułów do druku Artykuł przeznaczony do wydania powinien być przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Redakcji ZD WBN: zdwbn@aon.edu.pl. Autorzy otrzymują powiadomienia e-mailem o wpłynięciu pracy, co nie jest równoznaczne z przyjęciem jej do druku. Teksty nieodpowiadające ustalonym kryteriom (niespełniające podanych wymogów edytorskich) nie będą przekazywane do ...

Czytaj więcej »

Redakcja

RADA NAUKOWA płk prof. zw. dr hab. Maciej MARSZAŁEK – przewodniczący, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie prof. zw. dr hab. Waldemar KITLER – zastępca przewodniczącego, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie prof. dr hab. Małgorzata CZURYK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Tomasz KOŚMIDER, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie płk ...

Czytaj więcej »

Numery

„Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe WBN AON” „Bezpieczeństwo i Administracja. ZN WBN AON” nr 1 (1)/2014 • dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. AON: Cywilnoprawna odpowiedzialność w sferze bezpieczeństwa narodowego z tytułu czynów niedozwolonych oparta na zasadach ogólnych • dr Malina KASZUBA: Chiny – powrót  mocarstwa • mgr Maciej KARWAS: Kryzys ...

Czytaj więcej »

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. w sprawie składania prac dyplomowych    

Czytaj więcej »

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i bezpieczeństwo europejskie, trwają sześć semestrów (trzy lata) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia zorientowane są na aspekty związane z integracją europejską i bezpieczeństwem europejskim. Student zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej – jej ...

Czytaj więcej »

Publikacje WBN

3c ksztalcenie kandydatow

KATEDRA STRATEGII I GEOSTRATEGII Dariusz S. Kozerawski Kształcenie kandydatów na zawodowych oficerów wojsk zmechanizowanych WP w latach 1967–1989Wrocław 2002, ss. 232 W publikacji w interesujący i w pełni uzasadniony merytorycznie sposób przybliżono zagadnienia dotyczące kształcenia kandydatów na zawodowych oficerów wojsk zmechanizowanych WP w latach 1967-1989 prowadzonego w Wyższej Szkole Oficerskiej ...

Czytaj więcej »

O Zeszytach Naukowych

obrazek zeszyty doktoranckie

 {module zd_wbn} Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej wobec stale wzrastającego zainteresowania naukami o bezpieczeństwie przedsięwziął inicjatywę stworzenia forum wymiany poglądów w formie wydawanych raz na kwartał Zeszytów Doktoranckich WBN. Inicjatywa wydawania Zeszytów i możliwości publikowania w nich skierowana została, przede wszystkim, do doktorantów WBN, ale także wybitnych studentów studiów ...

Czytaj więcej »