Home / Newsy / Kandydaci

Kandydaci

Rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopnia w WBN

Informujemy, że na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego zostanie uruchomiona ponowna rekrutacja dodatkowa na następujące kierunki: ADMINISTRACJA studia stacjonarne I stopnia ADMINISTRACJA studia niestacjonarne I stopnia ADMINISTRACJA studia stacjonarne II stopnia ADMINISTRACJA studia niestacjonarne II stopnia BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE studia stacjonarne I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia stacjonarne I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia niestacjonarne ...

Czytaj więcej »

Listy osób przyjętych na studia I i II stopnia w rekrutacji dodatkowej

Szanowni Państwo, Poniżej znajdują się listy osób przyjętych na studia I i II stopnia w rekrutacji dodatkowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. ADMINISTRACJA studia stacjonarne I stopnia 14.09 ADMINISTRACJA studia niestacjonarne I stopnia 14.09 ADMINISTRACJA studia stacjonarne II stopnia 14.09 ADMINISTRACJA studia niestacjonarne II stopnia 14.09 BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE studia stacjonarne I ...

Czytaj więcej »

Listy osób przyjętych na studia II stopnia

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się listy osób przyjętych na studia II stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarne ADMINISTRACJA II stopnia niestacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II stopnia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II stopnia niestacjonarne BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II stopnia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II stopnia niestacjonarne Informacja o rekrutacji dodatkowej na studia ...

Czytaj więcej »

Opłaty za studia

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w AON Opłaty za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w AON – kliknij!      

Czytaj więcej »

Listy osób przyjętych na studia I stopnia

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się listy osób przyjętych na studia I stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. ADMINISTRACJA I stopnia stacjonarne ADMINISTRACJA I stopnia niestacjonarne BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I stopnia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE i stopnia niestacjonarne BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia niestacjonarne Informujemy, ...

Czytaj więcej »

Informacja dla kandydatów na studia – nauka języków obcych w AON

Studium Języków Obcych Akademii Obrony Narodowej oferuje naukę czterech języków obcych na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego.  O utworzeniu grup języka innego niż angielski decyduje liczba zgłoszonych kandydatów. Jeśli nie osiągnie ona wielkości określonej w Zarządzeniu Rektora-Komendanta ws. kształcenia językowego w AON, ...

Czytaj więcej »

Dokumenty – rekrutacja

Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty: 1) podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału; 2) ankieta osobowa – wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału; 3) świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; 4) kserokopia dowodu ...

Czytaj więcej »

Opłata rekrutacyjna

OPŁATA REKRUTACYJNA Zgodnie z zarządzeniem Rektora-Komendanta AON, wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne w roku akademickim 2016/2017, wynosi: – na jednym z wydziałów, niezależnie od liczby wybranych kierunków – 85 zł – na dwóch wydziałach, niezależnie od liczby wybranych kierunków – 170 zł Dowód opłaty rekrutacyjnej jest niezbędny przy składaniu dokumentów ...

Czytaj więcej »